Mệnh (THÂN) TRIỆT
(H) Cự môn
 
Bát tọa Cô thần
Thiên quan  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
2
Phụ Mẫu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thai phụ Quan phù
Long trì Kình dương
Lực sĩ Hoá kỵ
Đế vượng  
   
   
   
12
Phúc Đức
(D) Thiên lương
 
Tả phù Lưu hà
Hữu bật Tử phù
Nguyệt đức Suy
Thiên hỷ  
Thiên tài  
Thiên thọ  
Thanh long  
22
Điền Trạch
(M) Thất sát
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
  Âm Sát
   
   
32
Huynh Đệ TRIỆT
(V) Tham lang
 
Văn khúc Thiên khốc
Thiên y Thiên la
  Thiên riêu
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
112
Mão Thìn Tị Ngọ
  Phan Trung Thành

Sinh lúc 00:00
Thứ Tư ngày 4 tháng 6 năm 1986
Giờ Tý ngày 27 tháng 4 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Quan Lộc
(H) Thiên đồng
 
Tam thai Phá toái
Thiên việt Tử
Long Đức  
Tướng quân  
Hoá lộc  
   
   
42
Thê
(H) Thái âm
 
Thiên quý Linh tinh
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Phục binh
  Mộc dục
   
   
   
102
Nô Bộc TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Văn xương Thiên thương
Hoa cái Địa võng
Địa giải Bạch hổ
Tấu thư Mộ
Hoá khoa  
Đường phù  
   
52
Tử Tức
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Phong cáo Thái tuế
Trường sinh Đại hao
   
   
   
   
   
92
Tài Bạch
(D) Thiên cơ
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Hỏa tinh
Dưỡng Trực phù
Hoá quyền Bênh phù
Quốc ấn Nguyệt Sát
   
   
82
Tật Ách
(M) Phá Quân
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên trù Thiên hình
Hỷ thần Điếu khách
  Thai
  Thiên Sát
   
   
72
Thiên Di TUẦN
(H) Thái dương
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên khôi Đẩu quân
Thiên đức Phi liêm
Thiên giải Tuyệt
Phúc đức Địa kiếp
  Địa không
   
62

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phan Trung Thành