Phụ Mẫu
(D) Thiên tướng
 
Bát tọa Cô thần
Thiên hỷ Thiên hình
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
Trường sinh Địa kiếp
  Địa không
115
Phúc Đức
(M) Thiên lương
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Dưỡng Thiên Sát
   
   
   
105
Điền Trạch
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Phục binh
Thiếu âm Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
95
Quan Lộc
 
 
Phong cáo Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Thiên tài Đại hao
Thiên thọ Tuyệt
Văn tinh  
   
   
85
Mệnh (THÂN)
(H) Cự môn
 
Văn xương Thiên la
Hoa cái Linh tinh
Thiên giải Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Mộc dục
   
   
5
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Phan Giang Hương

Sinh lúc 11:20
Thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 1988
Giờ Ngọ ngày 10 tháng 9 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Nô Bộc
 
 
Tam thai Thiên thương
Nguyệt đức Thiên riêu
Đào hoa Tử phù
Thiên y Bênh phù
  Mộ
   
   
75
Huynh Đệ
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Quan đái
Địa giải  
Quan sách  
Thanh long  
Hoá lộc  
   
15
Thiên Di TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Văn khúc Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Đường phù Tuế phá
  Tử
  Âm Sát
   
   
65
Phu
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Hữu bật Thiên khốc
Thiên quý Điếu khách
Thiên mã Đẩu quân
Lâm quan Tiểu hao
Hoá quyền Hoá kỵ
Hoá khoa  
   
25
Tử Tức TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
35
Tài Bạch TRIỆT
(H) Thái dương
 
Tả phù Bạch hổ
Ân quang Suy
Thai phụ  
Tấu thư  
   
   
   
45
Tật Ách TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hồng loan Thiên sứ
Long Đức Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phan Giang Hương