Thiên Di
(V) Thiên cơ
 
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
Lâm quan Đại hao
   
   
   
66
Tật Ách
(M) Tử vi
 
Bát tọa Thiên sứ
Văn khúc Thiên khốc
Địa giải Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Quan đái
  Thiên Sát
56
Tài Bạch
 
 
Thiên quan Mộc dục
Thiên giải Nguyệt Sát
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
46
Tử Tức TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Tam thai Thiên hình
Văn xương Bạch hổ
Thai phụ Phi liêm
Thiên việt  
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
36
Nô Bộc
(H) Thất sát
 
Phong cáo Thiên thương
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Đế vượng Phục binh
  Âm Sát
   
   
76
Tị Thìn Mão Dần
  Phạm thị thanh thúy

Sinh lúc 03:00
Thứ Ba ngày 19 tháng 2 năm 1985
Giờ Dần ngày 30 tháng 12 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Phu TRIỆT
 
 
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức Địa không
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
26
Quan Lộc (THÂN)
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Tả phù Đẩu quân
Hồng loan Quan phủ
Thiên thọ Kình dương
Thiếu âm Suy
  Hoá kỵ
   
   
86
Huynh Đệ TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Tướng quân Điếu khách
Hoá lộc Thai
Quốc ấn  
   
   
16
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên quý Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
   
96
Phúc Đức
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
  Tử
  Địa kiếp
   
   
   
106
Phụ Mẫu
(H) Tham lang
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên khôi Linh tinh
Thiên y Hỏa tinh
Thanh long Thái tuế
  Mộ
   
   
116
Mệnh TUẦN
(M) Thái âm
 
Hữu bật Trực phù
Thiên tài Tiểu hao
Quan sách Tuyệt
   
   
   
   
6

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm thị thanh thúy