Điền Trạch
(M) Thái dương
 
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
   
36
Quan Lộc
(M) Phá Quân
 
Thai phụ Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
Hoá quyền Tuế phá
  Thai
  Thiên Sát
   
   
   
46
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Tam thai Thiên thương
Bát tọa Nguyệt Sát
Thiên quan  
Địa giải  
Long Đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
56
Thiên Di TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên việt Bạch hổ
Thiên giải Phi liêm
Trường sinh  
   
   
   
   
   
66
Phúc Đức
(M) Vũ khúc
 
Tả phù Thiên la
Văn khúc Quan phù
Long trì Mộ
Hoa cái  
Thanh long  
Hoá khoa  
   
   
26
Mùi Thân Dậu Tuất
  Phạm Vũ

Sinh lúc 23:55
Thứ Ba ngày 28 tháng 2 năm 1984
Giờ Tý ngày 28 tháng 1 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tật Ách TRIỆT
(M) Thái âm
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên đức Thiên hình
Đào hoa Lưu hà
Thiên hỷ Mộc dục
Phúc đức  
Hỷ thần  
   
   
76
Phụ Mẫu
(D) Thiên đồng
 
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Tử
Lực sĩ  
   
   
   
   
   
16
Tài Bạch TUẦN
(V) Tham lang
 
Hữu bật Địa võng
Văn xương Quả tú
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Điếu khách
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
   
   
86
Mệnh (THÂN)
(M) Thất sát
 
Thiên quý Cô thần
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên tài Tang môn
Thiên thọ Bệnh
Thiên mã Âm Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
6
Huynh Đệ
(D) Thiên lương
 
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
   
   
116
Thê
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Ân quang Thái tuế
Thiên khôi Đẩu quân
Đế vượng Phục binh
Hoá lộc  
   
   
   
   
106
Tử Tức TUẦN
(D) Cự môn
 
Quan sách Trực phù
Lâm quan Đại hao
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
   
96

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Vũ