Tử Tức
(H) Thiên lương
 
Ân quang Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần  
Lực sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
   
   
34
Thê
(M) Thất sát
 
Tam thai Lưu hà
Thai phụ Thiên không
Đào hoa  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
24
Huynh Đệ
 
 
Thiên việt Thiên riêu
Thiên y Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
   
14
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Cô thần
Thiên trù Phục binh
Thiếu âm Tuyệt
   
   
   
   
   
   
4
Tài Bạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Hữu bật Thiên la
Văn khúc Quả tú
Thiên hỷ Trực phù
Quan sách Mộc dục
Thanh long Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
44
Mão Thìn Tị Ngọ
  Phạm Văn Phi

Giờ Tý ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Thiên quý Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đại hao
Văn tinh Mộ
   
   
   
   
   
114
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
  Thiên sứ
  Thiên hình
  Hỏa tinh
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
54
Phúc Đức TUẦN
(D) Phá Quân
 
Tả phù Địa võng
Văn xương Linh tinh
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Bênh phù
  Tử
   
   
   
   
104
Thiên Di
(D) Tham lang
 
Phong cáo Kiếp sát
Thiên Phúc Âm Sát
Thiên đức  
Thiên giải  
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
64
Nô Bộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên khôi Thiên thương
Thiên tài Thiên khốc
Thiên thọ Bạch hổ
Hoa cái  
Địa giải  
Tấu thư  
Đế vượng  
   
   
74
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Long Đức Phi liêm
Hoá lộc Suy
   
   
   
   
   
   
   
84
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên mã Thiên hư
Hỷ thần Tuế phá
Đường phù Đẩu quân
  Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
94

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Văn Phi