Nô Bộc
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Văn xương Thiên thương
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên mã Tuế phá
Tấu thư  
Trường sinh  
Đường phù  
54
Thiên Di
 
 
Thiên quan Phi liêm
Long Đức Mộc dục
  Địa không
   
   
   
   
64
Tật Ách
 
 
Tả phù Thiên sứ
Hữu bật Thiên khốc
Tam thai Bạch hổ
Bát tọa Quan đái
Phong cáo  
Hoa cái  
Hỷ thần  
74
Tài Bạch
 
 
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Bênh phù
Lâm quan Âm Sát
Quốc ấn  
   
   
   
84
Quan Lộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Ân quang Thiên la
Nguyệt đức Thiên riêu
Hồng loan Tử phù
Thiên y Địa kiếp
Tướng quân  
Dưỡng  
   
44
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Phạm Thu Hường

Giờ Tị ngày 25 tháng 4 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Tử Tức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn khúc Phá toái
Thiên thọ Điếu khách
Đế vượng Đại hao
Hoá lộc Thiên Sát
   
   
   
94
Điền Trạch
(H) Thiên tướng
 
Long trì Quan phù
Thiên khôi Tiểu hao
Văn tinh Thai
   
   
   
   
34
Phu (THÂN)
 
 
Thiên quý Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Địa giải Phục binh
Quan sách Suy
  Nguyệt Sát
   
104
Phúc Đức
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiếu âm Cô thần
Thanh long Lưu hà
Hoá quyền Hỏa tinh
  Tuyệt
   
   
   
24
Phụ Mẫu TUẦN+TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Lực sĩ Tang môn
  Đẩu quân
  Kình dương
  Mộ
  Hoá kỵ
   
   
14
Mệnh TUẦN+TRIỆT
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Đào hoa Thiên hình
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Tử
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
   
4
Huynh Đệ
(D) Thiên phủ
 
Thai phụ Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Thiên tài Bệnh
Thiên giải  
   
   
114

Lá số Tử vi của Phạm Thu Hường