Quan Lộc TRIỆT
(M) Thái dương
 
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên mã Bênh phù
Trường sinh  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
   
45
Nô Bộc
(M) Phá Quân
 
Bát tọa Thiên thương
Thiên việt Trực phù
Thiên trù Đại hao
Quan sách Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
55
Thiên Di
(D) Thiên cơ
 
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Thái tuế
  Phục binh
  Quan đái
   
   
   
65
Tật Ách
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tam thai Thiên sứ
Hồng loan Cô thần
Thiên tài Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Lâm quan Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
75
Điền Trạch TRIỆT
(M) Vũ khúc
 
Hữu bật Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Hỷ thần Hỏa tinh
Dưỡng Địa không
   
   
35
Mão Dần Sửu
  Phạm Thị Vân

Sinh lúc 13:40
Thứ Ba ngày 20 tháng 8 năm 1991
Giờ Mùi ngày 11 tháng 7 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Tài Bạch
(M) Thái âm
 
Phong cáo Tang môn
Thiên quan Thiên Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
   
85
Phúc Đức (THÂN)
(D) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên hình
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Bạch hổ
  Phi liêm
  Thai
  Hoá kỵ
   
25
Tử Tức TUẦN
(V) Tham lang
 
Tả phù Địa võng
Thiên thọ Kình dương
Thiếu âm Suy
Lực sĩ Nguyệt Sát
   
   
   
95
Phụ Mẫu
(M) Thất sát
 
Thiên quý Tuyệt
Thiên khôi Âm Sát
Thiên hỷ  
Thiên giải  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
15
Mệnh
(D) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên hư
Địa giải Phá toái
Tướng quân Tuế phá
  Mộ
   
   
   
5
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Ân quang Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Tử
Văn tinh  
   
   
   
115
Phu TUẦN
(D) Cự môn
 
Văn khúc Thiên khốc
Long trì Quan phù
Thanh long Bệnh
Hoá lộc  
Hoá khoa  
   
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Thị Vân