Phúc Đức (THÂN)
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Văn khúc Phi liêm
Thiên việt  
Hồng loan  
Long Đức  
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
104
Điền Trạch
 
 
Tả phù Bạch hổ
Tam thai  
Thiên quý  
Thiên Phúc  
Tấu thư  
Dưỡng  
Hoá khoa  
94
Quan Lộc
 
 
Thai phụ Quả tú
Thiên đức Thai
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
84
Nô Bộc
 
 
Hữu bật Thiên thương
Bát tọa Thiên khốc
Ân quang Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
74
Phụ Mẫu
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hỷ thần Thiên hư
Hoá lộc Thiên la
Đường phù Linh tinh
  Tuế phá
  Mộc dục
   
   
114
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Phạm Thị Ngọc Hạnh

Sinh lúc 01:30
Chủ Nhật ngày 18 tháng 4 năm 1982
Giờ Sửu ngày 25 tháng 3 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Thiên Di
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn xương Trực phù
Thiên trù Đẩu quân
Địa giải Mộ
Quan sách  
Thanh long  
   
   
64
Mệnh TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Phong cáo Thiên riêu
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Quan đái
Thiên thọ  
Thiên y  
   
4
Tật Ách
 
 
Thiên quan Thiên sứ
Hoa cái Địa võng
Thiên giải Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Tử
  Địa không
  Âm Sát
54
Huynh Đệ TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Lâm quan  
   
   
   
   
14
Phu TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên tài Phá toái
Thiếu âm Phục binh
Đế vượng Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
   
   
24
Tử Tức TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Địa kiếp
  Thiên Sát
34
Tài Bạch
(D) Thiên phủ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Thiên hình
Lộc tồn Kiếp sát
Bác sĩ Lưu hà
  Thiên không
  Bệnh
   
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Thị Ngọc Hạnh