Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
   
55
Tài Bạch TRIỆT
(M) Thiên lương
 
Bát tọa Điếu khách
Thiên việt Thiên Sát
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
45
Tử Tức TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Ân quang Quả tú
Thiên quý Trực phù
Hồng loan Đà la
Quan sách Thai
Lực sĩ Nguyệt Sát
   
   
   
35
Phu (THÂN)
 
 
Tam thai Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Lộc tồn Tuyệt
Bác sĩ  
   
   
   
   
25
Thiên Di
(H) Cự môn
 
Thiên thọ Thiên la
Hoa cái Thiên hình
Tướng quân Bạch hổ
Quốc ấn Mộc dục
   
   
   
   
65
Sửu Hợi Tuất
  Phạm Thị Mận

Sinh lúc 21:00
Thứ Ba ngày 30 tháng 9 năm 1980
Giờ Hợi ngày 22 tháng 8 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Huynh Đệ
 
 
Đào hoa Phá toái
Thiêu dương Linh tinh
  Thiên không
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
   
   
15
Nô Bộc
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hữu bật Thiên thương
Văn khúc Lưu hà
Thiên giải Hỏa tinh
Long Đức Quan đái
Tấu thư  
   
   
   
75
Mệnh
(H) Thiên đồng
 
  Thiên khốc
  Địa võng
  Tang môn
  Phục binh
  Tử
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
   
5
Quan Lộc
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên mã  
Thiên trù  
Địa giải  
Lâm quan  
Hoá khoa  
85
Điền Trạch TUẦN
(B) Thiên phủ
 
Phong cáo Tử phù
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Hỷ thần  
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
95
Phúc Đức TUẦN
(H) Thái dương
 
Long trì Quan phù
Hoá lộc Đẩu quân
  Bênh phù
  Suy
  Địa không
  Âm Sát
   
   
105
Phụ Mẫu
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tả phù Cô thần
Văn xương Đại hao
Thiên quan Bệnh
Văn tinh  
Thiếu âm  
Hoá quyền  
   
   
115

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Thị Mận