Thiên Di (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Phong cáo Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
  Tuyệt
   
   
   
   
66
Tật Ách
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tam thai Thiên sứ
Thiên quý Lưu hà
Đào hoa Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Thai
Bác sĩ  
   
   
76
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Tang môn
Thiên việt Kình dương
Địa giải Hoá kỵ
Lực sĩ  
Dưỡng  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
86
Tử Tức TRIỆT
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Bát tọa Cô thần
Ân quang Đẩu quân
Thiên trù Địa không
Thiên giải  
Thiếu âm  
Thanh long  
Trường sinh  
   
96
Nô Bộc
 
 
Tả phù Thiên thương
Thiên hỷ Thiên la
Thiên tài Quả tú
Quan sách Trực phù
  Phục binh
  Mộ
  Nguyệt Sát
   
56
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Phạm Thị Giang

Sinh lúc 06:15
Thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 1989
Giờ Mão ngày 3 tháng 1 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phu TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Thai phụ Thiên hình
Long trì Phá toái
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
  Mộc dục
   
   
   
106
Quan Lộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
  Điếu khách
  Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
   
46
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hữu bật Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Quan đái
Thiên thọ  
Tướng quân  
Hoá khoa  
   
   
116
Điền Trạch
 
 
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Phúc đức Bệnh
Quốc ấn Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
   
36
Phúc Đức
 
 
Thiên khôi Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Suy
   
   
   
   
26
Phụ Mẫu
 
 
Long Đức Phi liêm
Đế vượng  
   
   
   
   
   
   
16
Mệnh TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên mã Thiên hư
Tấu thư Tuế phá
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
   
   
6

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Thị Giang