Thiên Di
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Văn khúc Cô thần
Thiên mã Phá toái
Thiên trù Tang môn
Địa giải Quan phủ
Trường sinh Đà la
   
   
   
64
Tật Ách
 
 
Thiên quý Thiên sứ
Thiên hỷ Đẩu quân
Thiên giải Mộc dục
Thiếu âm Âm Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
74
Tài Bạch
 
 
Thai phụ Thiên hình
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần Quan đái
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
   
84
Tử Tức
 
 
Ân quang Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thanh long Tử phù
Lâm quan  
   
   
   
   
94
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên thọ Thiên thương
Thiêu dương Thiên la
Dưỡng Thiên không
Hoá khoa Phục binh
   
   
   
   
54
Hợi Tuất Dậu Thân
  Phạm Thị Diên

Sinh lúc 02:00
Thứ Năm ngày 14 tháng 1 năm 1988
Giờ Sửu ngày 25 tháng 11 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phu
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn xương Thiên hư
Thiên việt Linh tinh
Văn tinh Tuế phá
Đế vượng Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
   
104
Quan Lộc TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Phong cáo Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
   
   
   
   
44
Huynh Đệ TUẦN
 
 
Long Đức Địa võng
Tướng quân Hỏa tinh
  Suy
  Địa không
  Nguyệt Sát
   
   
   
114
Điền Trạch TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Tả phù Trực phù
Tam thai Bênh phù
Thiên quan Tuyệt
Thiên tài Hoá kỵ
Quan sách  
Quốc ấn  
   
   
34
Phúc Đức (THÂN)
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Hỷ thần Quả tú
  Điếu khách
  Mộ
   
   
   
   
   
24
Phụ Mẫu
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Hữu bật Phi liêm
Bát tọa Tử
Thiên đức Địa kiếp
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
14
Mệnh TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên y Bệnh
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Thị Diên