Mệnh (THÂN)
(V) Thiên cơ
 
Tam thai Phá toái
Thiên việt Bạch hổ
Thiên Phúc Địa kiếp
Thiên giải Địa không
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
   
5
Phụ Mẫu
(M) Tử vi
 
Thiên quan Thiên hình
Thiên đức Đẩu quân
Đào hoa Phi liêm
Hồng loan  
Phúc đức  
Dưỡng  
   
   
115
Phúc Đức
 
 
Ân quang Quả tú
Thiên quý Điếu khách
Tấu thư Thai
   
   
   
   
   
105
Điền Trạch
(H) Phá Quân
 
Phong cáo Trực phù
Quan sách Tuyệt
Tướng quân Âm Sát
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
   
   
95
Huynh Đệ
(H) Thất sát
 
Văn xương Thiên la
Địa giải Linh tinh
Long Đức Bênh phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
15
Mùi Thân Dậu Tuất
  Phạm Thế Bách

Sinh lúc 11:00
Chủ Nhật ngày 12 tháng 12 năm 1993
Giờ Ngọ ngày 29 tháng 10 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 29 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc
 
 
Bát tọa Thiên khốc
  Hỏa tinh
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Mộ
   
   
   
85
Thê
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên khôi Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
  Đại hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
25
Nô Bộc TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Văn khúc Thiên thương
Thiên y Địa võng
Thiên trù Thiên riêu
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Tử
   
   
   
75
Tử Tức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên tài Lưu hà
Thiên thọ Tử phù
Lâm quan Phục binh
   
   
   
   
35
Tài Bạch TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Quan phù
Hữu bật Quan phủ
Long trì Kình dương
Phượng cát  
Giải thần  
Hoa cái  
Đế vượng  
Hoá quyền  
45
Tật Ách TRIỆT
(H) Tham lang
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiên hỷ Suy
Thiếu âm Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
55
Thiên Di TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên mã Cô thần
Lực sĩ Tang môn
Hoá khoa Đà la
  Bệnh
   
   
   
   
65

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Thế Bách