Phúc Đức
(D) Thiên tướng
 
Bát tọa Kiếp sát
Thiên việt Phi liêm
Thiên đức Địa kiếp
Phúc đức Địa không
Trường sinh  
   
   
104
Điền Trạch
(M) Thiên lương
 
Thiên Phúc Điếu khách
Tấu thư Thiên Sát
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
   
   
94
Quan Lộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Tướng quân Đẩu quân
Quốc ấn Thai
  Nguyệt Sát
   
   
84
Nô Bộc
 
 
Phong cáo Thiên thương
Thiên y Thiên riêu
  Hỏa tinh
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
74
Phụ Mẫu
(H) Cự môn
 
Văn xương Thiên la
Hoa cái Thiên hình
Hỷ thần Linh tinh
Đường phù Bạch hổ
  Mộc dục
   
   
114
Sửu Hợi Tuất
  Phạm Minh Thơ

Sinh lúc 12:05
Thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 1992
Giờ Ngọ ngày 11 tháng 8 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 30 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Thiên Di
 
 
Tam thai Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiên trù Mộ
Thiêu dương  
Thanh long  
   
   
64
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hữu bật Bênh phù
Thiên khôi Quan đái
Thiên giải  
Long Đức  
Hoá quyền  
   
   
4
Tật Ách TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Văn khúc Thiên sứ
Thiên quan Thiên khốc
Lực sĩ Địa võng
  Tang môn
  Đà la
  Tử
   
54
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Văn tinh  
Địa giải  
Lâm quan  
   
14
Phu
(B) Thiên phủ
 
Ân quang Tử phù
Thiên quý Phục binh
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Đế vượng  
   
   
24
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Thai phụ Quan phù
Long trì Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Âm Sát
   
   
34
Tài Bạch TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tả phù Cô thần
Thiên tài Lưu hà
Thiên thọ Bệnh
Thiếu âm Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
44

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Minh Thơ