Nô Bộc
(H) Cự môn
 
Thai phụ Thiên thương
Hồng loan Đại hao
Thiên trù Tuyệt
Văn tinh  
Thiên giải  
Long Đức  
   
72
Thiên Di
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Hoá lộc Thiên hình
  Bạch hổ
  Bênh phù
  Mộ
   
   
   
62
Tật Ách
(D) Thiên lương
 
Thiên quan Thiên sứ
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Tử
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
52
Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên việt Thiên khốc
Thiên thọ Điếu khách
Thiên mã Phi liêm
  Bệnh
  Âm Sát
   
   
42
Quan Lộc
(V) Tham lang
 
Địa giải Thiên hư
  Thiên la
  Tuế phá
  Phục binh
  Thai
   
   
82
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Phạm Khánh Linh

Giờ Hợi ngày 26 tháng 10 năm Giáp Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Trường lưu thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tử Tức TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Thiên Phúc Lưu hà
Quan sách Trực phù
Tấu thư Suy
   
   
   
   
32
Điền Trạch
(H) Thái âm
 
Văn khúc Tử phù
Thiên quý Quan phủ
Nguyệt đức Kình dương
Đào hoa  
Dưỡng  
   
   
92
Phu (THÂN)
(M) Vũ khúc
 
Thiên tài Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Thái tuế
Tướng quân Địa kiếp
Đế vượng  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
22
Phúc Đức
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tam thai Linh tinh
Long trì Hỏa tinh
Lộc tồn Quan phù
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
102
Phụ Mẫu
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Phá toái
Hữu bật Đà la
Phong cáo Mộc dục
Thiếu âm Nguyệt Sát
Lực sĩ  
   
   
112
Mệnh
(M) Phá Quân
 
Bát tọa Tang môn
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Quan đái
Thiên khôi Địa không
Thanh long Thiên Sát
Hoá quyền  
   
2
Huynh Đệ
(H) Thái dương
 
Văn xương Cô thần
Ân quang Kiếp sát
Thiên hỷ Thiên không
Thiêu dương Tiểu hao
Lâm quan Hoá kỵ
   
   
12

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Khánh Linh