Mệnh
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Địa giải Phá toái
Quan sách Trực phù
Trường sinh Đại hao
   
   
   
   
4
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Cự môn
 
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Phục binh
Thiên giải Mộc dục
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
14
Phúc Đức (THÂN) TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiêu dương Thiên hình
  Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
   
24
Điền Trạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Linh tinh
Bác sĩ Hỏa tinh
Lâm quan Tang môn
  Hoá kỵ
   
   
34
Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
Tam thai Thiên la
Ân quang Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Bênh phù
Dưỡng Địa không
Hoá khoa  
Quốc ấn  
114
Mùi Thân Dậu Tuất
  Phạm Huỳnh Anh Khoa

Sinh lúc 13:00
Thứ Tư ngày 19 tháng 12 năm 1990
Giờ Mùi ngày 3 tháng 11 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Phong cáo Kình dương
Hồng loan  
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
44
Thê
(B) Thiên phủ
 
Văn xương Lưu hà
Thiên đức Đẩu quân
Đào hoa Thai
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
   
104
Nô Bộc TUẦN
(H) Thái dương
 
Bát tọa Thiên thương
Thiên quý Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Suy
Thanh long  
Hoá lộc  
   
54
Tử Tức
 
 
Tả phù Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù Tuyệt
   
   
   
   
94
Tài Bạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thai phụ Mộ
Thiên thọ Nguyệt Sát
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
84
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Thiên sứ
Tướng quân Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
74
Thiên Di TUẦN
 
 
Văn khúc Thiên riêu
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên tài Tiểu hao
Thiên y Bệnh
Văn tinh  
   
64

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Huỳnh Anh Khoa