Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Cự môn
 
Tả phù Cô thần
Thai phụ  
Thiên quan  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
12
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tam thai Quan phù
Long trì Kình dương
Thiên tài Hoá kỵ
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
22
Điền Trạch
(D) Thiên lương
 
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
Thanh long Suy
   
   
   
   
32
Quan Lộc
(M) Thất sát
 
Bát tọa Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Tiểu hao
Thiên mã Bệnh
Văn tinh  
Địa giải  
   
42
Mệnh TRIỆT
(V) Tham lang
 
Thiên thọ Thiên khốc
  Thiên la
  Linh tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
2
Mão Thìn Tị Ngọ
  Phạm Bảo Ngọc

Giờ Hợi ngày 2 tháng 2 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên thương
Thiên việt Phá toái
Thiên giải Tử
Long Đức  
Tướng quân  
Hoá lộc  
   
52
Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
Văn khúc Thiên không
Thiên quý Phục binh
Đào hoa Mộc dục
Thiêu dương  
   
   
   
112
Thiên Di TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Hoa cái Địa võng
Tấu thư Thiên hình
Đường phù Bạch hổ
  Mộ
  Địa kiếp
   
   
62
Thê (THÂN)
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên y Thiên riêu
Trường sinh Thái tuế
  Đại hao
   
   
   
   
102
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Phong cáo Quả tú
Hồng loan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Dưỡng Nguyệt Sát
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
92
Tài Bạch
(M) Phá Quân
 
Thiên Phúc Hỏa tinh
Thiên trù Điếu khách
Hỷ thần Đẩu quân
  Thai
  Địa không
  Âm Sát
  Thiên Sát
82
Tật Ách TUẦN
(H) Thái dương
 
Văn xương Thiên sứ
Ân quang Kiếp sát
Thiên khôi Phi liêm
Thiên đức Tuyệt
Phúc đức  
Hoá khoa  
   
72

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Bảo Ngọc