Phúc Đức TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tả phù Cô thần
Thiên quan Bệnh
Thiên tài Hoá kỵ
Thiên thọ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
23
Điền Trạch
(V) Cự môn
 
Tam thai Quan phù
Thai phụ Kình dương
Long trì Tử
Lực sĩ  
   
   
   
33
Quan Lộc
(D) Thiên tướng
 
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên hỷ Tử phù
Thanh long Mộ
   
   
   
   
43
Nô Bộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Bát tọa Thiên thương
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Tiểu hao
Văn tinh Tuyệt
Địa giải  
Hoá lộc  
53
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thái âm
 
Văn khúc Thiên khốc
Thiên quý Thiên la
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
13
Mão Thìn Tị Ngọ
  Phạm Bảo Ngọc

Giờ Tý ngày 2 tháng 2 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Thiên Di
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hữu bật Phá toái
Thiên việt Thai
Thiên giải  
Long Đức  
Tướng quân  
   
   
63
Mệnh (THÂN)
(B) Thiên phủ
 
Đào hoa Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Đế vượng Phục binh
   
   
   
   
3
Tật Ách TUẦN
(H) Thái dương
 
Văn xương Thiên sứ
Ân quang Địa võng
Hoa cái Thiên hình
Tấu thư Bạch hổ
Dưỡng  
Hoá khoa  
Đường phù  
73
Huynh Đệ
 
 
Phong cáo Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Lâm quan Đại hao
   
   
   
   
113
Thê
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Quả tú
Quan sách Hỏa tinh
Quốc ấn Trực phù
  Đẩu quân
  Bênh phù
  Quan đái
  Nguyệt Sát
103
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên trù Mộc dục
Hỷ thần Âm Sát
Hoá quyền Thiên Sát
   
   
   
93
Tài Bạch TUẦN
 
 
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức Địa kiếp
Trường sinh Địa không
   
   
   
83

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Bảo Ngọc