Phụ Mẫu
(M) Thái dương
 
Bát tọa Phá toái
Văn xương Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Lộc tồn Linh tinh
Bác sĩ Tử phù
Trường sinh  
   
   
   
15
Phúc Đức TUẦN
(M) Phá Quân
 
Thiên trù Thiên khốc
Lực sĩ Thiên hư
  Tuế phá
  Kình dương
  Mộc dục
  Địa không
  Thiên Sát
   
   
25
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên việt Quan đái
Long Đức Hoá kỵ
Thanh long Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
35
Quan Lộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên y Thiên riêu
Văn tinh Bạch hổ
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
   
   
   
45
Mệnh
(M) Vũ khúc
 
Long trì Thiên la
Thiên tài Thiên hình
Hoa cái Quan phù
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
  Địa kiếp
   
   
   
5
Mùi Thân Dậu Tuất
  Phạm Bảo Long

Giờ Tị ngày 11 tháng 8 năm Mậu Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Giáng hạ thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Nô Bộc
(M) Thái âm
 
Tam thai Thiên thương
Văn khúc  
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Hoá quyền  
55
Huynh Đệ
(D) Thiên đồng
 
Hữu bật Phục binh
Thiên quan Thai
Thiên Phúc  
Hồng loan  
Thiên giải  
Thiếu âm  
Hoá khoa  
   
   
115
Thiên Di
(V) Tham lang
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Tấu thư Điếu khách
Hoá lộc Đẩu quân
Đường phù Suy
   
   
   
   
65
Thê (THÂN)
(M) Thất sát
 
Ân quang Cô thần
Thiên thọ Tang môn
Thiên mã Đại hao
Địa giải Tuyệt
   
   
   
   
   
105
Tử Tức TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Thiên khôi Thiên không
Thiêu dương Bênh phù
Quốc ấn Mộ
   
   
   
   
   
   
95
Tài Bạch TRIỆT
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Thái tuế
Hỷ thần Tử
  Âm Sát
   
   
   
   
   
   
85
Tật Ách
(D) Cự môn
 
Tả phù Thiên sứ
Thai phụ Trực phù
Quan sách Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
   
   
75

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phạm Bảo Long