Phụ Mẫu
(V) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Lưu Thiên Hư
Địa giải  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
115
Phúc Đức
(M) Tử vi
 
Thiên quan Linh tinh
Thiên giải Phi liêm
Long Đức Âm Sát
Dưỡng  
   
   
   
   
105
Điền Trạch
 
 
Thiên thọ Thiên khốc
Hoa cái Thiên hình
Tấu thư Bạch hổ
  Thai
  Địa kiếp
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
   
95
Quan Lộc (THÂN)
(H) Phá Quân
 
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Tuyệt
Tướng quân  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
   
   
85
Mệnh
(H) Thất sát
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
  Bênh phù
  Mộc dục
   
   
   
   
5
Mão Thìn Tị Ngọ
  Phùng Minh Sơn

Sinh lúc 16:00
Thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 1983
Giờ Thân ngày 25 tháng 11 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 1983


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Nô Bộc
 
 
  Thiên thương
  Phá toái
  Điếu khách
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
75
Huynh Đệ
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đại hao
Thiên tài Quan đái
Văn tinh Địa không
   
   
   
   
15
Thiên Di
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Phong cáo Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Quan sách Tử
Thanh long Nguyệt Sát
   
   
   
65
Thê
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tả phù Cô thần
Tam thai Lưu hà
Văn xương Phục binh
Thai phụ  
Thiếu âm  
Lâm quan  
   
   
25
Tử Tức TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Ân quang Hỏa tinh
Thiên quý Tang môn
Đế vượng Quan phủ
Hoá quyền Kình dương
  Lưu Tang Môn
  Lưu Kình Dương
   
   
35
Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
(H) Tham lang
 
Hữu bật Thiên không
Bát tọa Suy
Văn khúc Hoá kỵ
Đào hoa  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
45
Tật Ách
(M) Thái âm
 
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Lực sĩ Đà la
Hoá khoa Bệnh
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Đà La
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phùng Minh Sơn