Nô Bộc
(V) Thiên cơ
 
Văn khúc Thiên thương
Ân quang Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần Tuyệt
Thiên tài Hoá kỵ
Lực sĩ  
   
   
72
Thiên Di
(M) Tử vi
 
Đào hoa Lưu hà
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Mộ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
62
Tật Ách
 
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiên việt Tang môn
Thiên thọ Đẩu quân
Thiên giải Quan phủ
  Kình dương
  Tử
   
   
52
Tài Bạch TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Thiên hình
  Phục binh
  Bệnh
   
   
   
   
42
Quan Lộc
(H) Thất sát
 
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Thanh long Trực phù
  Thai
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
82
Mão Thìn Tị Ngọ
  Phùng Hoàng Hiệp

Sinh lúc 01:15
Thứ Bảy ngày 6 tháng 1 năm 1990
Giờ Sửu ngày 10 tháng 12 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tử Tức TRIỆT
 
 
Văn xương Phá toái
Thiên quý Quan phù
Long trì Đại hao
Thiên quan Suy
Văn tinh  
   
   
   
32
Điền Trạch
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Tả phù Điếu khách
Phong cáo Tiểu hao
Dưỡng Thiên Sát
Hoá khoa  
   
   
   
   
92
Thê TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Đế vượng Bênh phù
  Địa không
   
   
   
   
22
Phúc Đức (THÂN)
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Bát tọa Kiếp sát
Thiên Phúc Hỏa tinh
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Trường sinh  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
102
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Tấu thư Mộc dục
   
   
   
   
   
112
Mệnh
(H) Tham lang
 
Tam thai Thiên riêu
Thiên y Phi liêm
Long Đức Quan đái
Hoá quyền Địa kiếp
   
   
   
   
2
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thái âm
 
Hữu bật Thiên hư
Thiên mã Linh tinh
Hỷ thần Tuế phá
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
   
12

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Phùng Hoàng Hiệp