Huynh Đệ
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tả phù Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Thiên mã  
Hỷ thần  
Lâm quan  
Hoá lộc  
Đường phù  
16
Mệnh
(M) Thái dương
 
Thiên quan Phi liêm
Long Đức Quan đái
  Lưu Tang Môn
   
   
   
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(D) Thiên phủ
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên quý Linh tinh
Hoa cái Bạch hổ
Tấu thư Đẩu quân
  Mộc dục
   
   
   
   
116
Phúc Đức
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Thiên đức Kiếp sát
Địa giải Địa kiếp
Phúc đức  
Tướng quân  
Trường sinh  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
   
106
Thê
(H) Thiên đồng
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
Đế vượng Bênh phù
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
   
26
Mão Thìn Tị Ngọ
  Pacey Vu

Sinh lúc 18:00
Chủ Nhật ngày 3 tháng 4 năm 1983
Giờ Dậu ngày 20 tháng 2 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Điền Trạch
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hữu bật Phá toái
Thiên giải Điếu khách
Dưỡng Tiểu hao
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
   
   
96
Tử Tức
 
 
Thai phụ Quan phù
Long trì Đại hao
Thiên khôi Suy
Văn tinh  
   
   
   
   
   
36
Quan Lộc
(H) Cự môn
 
Thiên hỷ Địa võng
Thiên trù Quả tú
Quan sách Thiên hình
Thanh long Trực phù
Hoá quyền Thai
  Nguyệt Sát
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
86
Tài Bạch
 
 
Bát tọa Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiếu âm Lưu hà
Lưu Thiên Mã Phục binh
  Bệnh
  Địa không
  Lưu Thiên Khốc
   
   
46
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Văn khúc Thiên sứ
Văn xương Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Tử
   
   
   
   
56
Thiên Di (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(V) Thiên lương
 
Tam thai Hỏa tinh
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Mộ
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ Lưu Bạch Hổ
  Lưu Kình Dương
   
   
   
66
Nô Bộc
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Thiên thương
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Thiên thọ Tuyệt
Lực sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
76

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Pacey Vu