Phúc Đức (THÂN)
(M) Thái dương
 
Văn khúc Điếu khách
Thiên quý Đà la
Thiên mã Hoá kỵ
Lực sĩ  
Lâm quan  
   
   
106
Điền Trạch
(M) Phá Quân
 
Tả phù Lưu hà
Quan sách Trực phù
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ Quan đái
   
   
   
96
Quan Lộc
(D) Thiên cơ
 
Tam thai Thái tuế
Bát tọa Quan phủ
Thai phụ Kình dương
Thiên việt Mộc dục
Hoa cái  
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Hữu bật Thiên thương
Hồng loan Cô thần
Thiên trù Kiếp sát
Thiêu dương Hỏa tinh
Trường sinh Thiên không
  Phục binh
   
76
Phụ Mẫu
(M) Vũ khúc
 
Thiên đức Thiên la
Phúc đức Quả tú
Thanh long  
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
   
116
Hợi Sửu Dần
  PHẠM THỊ THU HỒNG

Sinh lúc 02:00
Thứ Ba ngày 10 tháng 4 năm 1979
Giờ Sửu ngày 14 tháng 3 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thiên Di TRIỆT
(M) Thái âm
 
Văn xương Tang môn
Ân quang Đại hao
Thiên quan Thiên Sát
Văn tinh  
Địa giải  
Dưỡng  
   
66
Mệnh
(D) Thiên đồng
 
Phong cáo Thiên riêu
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Tiểu hao
Thiên y Suy
   
   
   
6
Tật Ách
(V) Tham lang
 
Thiên tài Thiên sứ
Thiên giải Địa võng
Thiếu âm Bênh phù
Hoá quyền Thai
  Địa không
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
56
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Thiên Phúc Bệnh
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
16
Thê TUẦN
(D) Thiên lương
 
Thiên khôi Thiên hư
Tấu thư Phá toái
Hoá khoa Tuế phá
  Tử
   
   
   
26
Tử Tức TUẦN
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Phi liêm
Thiên thọ Mộ
  Địa kiếp
   
   
   
36
Tài Bạch
(D) Cự môn
 
Long trì Thiên khốc
Hỷ thần Thiên hình
Đường phù Linh tinh
  Quan phù
  Tuyệt
   
   
46

Lá số Tử vi của PHẠM THỊ THU HỒNG