Tài Bạch (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên lương
 
Hữu bật Thiên khốc
Thiên quý Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Thiên Phúc  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
46
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Thiên việt Thiên riêu
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Đẩu quân
Thiên thọ Tiểu hao
Thiên y Quan đái
Thiên trù  
   
   
36
Thê
 
 
Tam thai Thiên hư
Bát tọa Tuế phá
Thanh long Mộc dục
   
   
   
   
   
26
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
Thiên hỷ Linh tinh
Long Đức Đà la
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
16
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thai phụ Thiên sứ
Thiếu âm Thiên la
Tấu thư Lưu hà
Đế vượng Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
   
56
Hợi Sửu Dần
  Obama

Sinh lúc 19:24
Thứ Sáu ngày 4 tháng 8 năm 1961
Giờ Tuất ngày 23 tháng 6 năm Tân Sửu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Bích thượng thổ
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Mệnh
 
 
Tả phù Bạch hổ
Ân quang Địa kiếp
Phượng cát  
Giải thần  
Thiên quan  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
6
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hoá lộc Tang môn
  Phi liêm
  Suy
  Thiên Sát
   
   
   
   
66
Phụ Mẫu
(D) Phá Quân
 
Thiên đức Địa võng
Thiên tài Quả tú
Phúc đức Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
   
116
Nô Bộc
(D) Tham lang
 
Văn khúc Thiên thương
Thiên khôi Cô thần
Hồng loan Thiên hình
Thiêu dương Kiếp sát
Hỷ thần Thiên không
Hoá khoa Bệnh
Đường phù  
   
76
Quan Lộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Hoa cái Phá toái
Thiên giải Thái tuế
Hoá quyền Bênh phù
  Tử
  Địa không
   
   
   
86
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn xương Trực phù
Phong cáo Đại hao
Văn tinh Mộ
Địa giải Hoá kỵ
Quan sách  
   
   
   
96
Phúc Đức
(D) Thiên đồng
 
Thiên mã Điếu khách
  Phục binh
  Tuyệt
   
   
   
   
   
106

Lá số Tử vi của Obama