Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Bát tọa Thiên hư
Phong cáo Tuế phá
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên mã  
Tấu thư  
Lâm quan  
Hoá quyền  
Đường phù  
32
Quan Lộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Phi liêm
Thiên quan  
Long Đức  
Đế vượng  
   
   
   
   
   
42
Nô Bộc
(D) Thiên lương
 
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Thiên khốc
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Bạch hổ
Thiên thọ Suy
Hoa cái  
Hỷ thần  
   
   
52
Thiên Di (THÂN)
(M) Thất sát
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Phúc đức Bệnh
Quốc ấn Địa không
  Âm Sát
   
   
   
   
62
Phúc Đức
(V) Tham lang
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Tử phù
Tướng quân Quan đái
  Hoá kỵ
   
   
   
   
22
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Nu

Sinh lúc 05:15
Thứ Tư ngày 8 tháng 6 năm 1983
Giờ Mão ngày 27 tháng 4 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Tật Ách
(H) Thiên đồng
 
Tam thai Thiên sứ
Thai phụ Phá toái
  Điếu khách
  Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
72
Phụ Mẫu
(H) Thái âm
 
Long trì Quan phù
Thiên khôi Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
Hoá khoa  
   
   
   
   
   
12
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
 
Thiên hỷ Địa võng
Thiên trù Quả tú
Địa giải Trực phù
Quan sách Phục binh
  Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
   
82
Mệnh
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiếu âm Cô thần
Thanh long Lưu hà
Trường sinh Địa kiếp
   
   
   
   
   
   
2
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên tài Tang môn
Lực sĩ Kình dương
Dưỡng  
   
   
   
   
   
   
112
Phu TUẦN+TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Đào hoa Thiên hình
Thiêu dương Hỏa tinh
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Thai
Hoá lộc  
   
   
   
   
102
Tử Tức
(H) Thái dương
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đẩu quân
Thiên giải Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
   
   
   
   
92

Lá số Tử vi của Nu