Tử Tức
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Phong cáo Kiếp sát
Thiên đức Tiểu hao
Thiên giải Tuyệt
Phúc đức Lưu Thiên Khốc
  Lưu Đà La
   
   
   
32
Phu TRIỆT
(V) Cự môn
 
Ân quang Thiên hình
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Mộ
Thanh long Thiên Sát
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
22
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Trực phù
Hồng loan Đà la
Quan sách Tử
Lực sĩ Nguyệt Sát
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Kình Dương
   
12
Mệnh
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên quý Thái tuế
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ Địa không
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
   
2
Tài Bạch
(H) Thái âm
 
Thiên tài Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Địa giải Thai
Tướng quân  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
   
42
Sửu Hợi Tuất
  Nu

Sinh lúc 06:50
Thứ Ba ngày 2 tháng 12 năm 1980
Giờ Mão ngày 25 tháng 10 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 43 tuổi
An sao lưu động cho năm 2009


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phụ Mẫu
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thai phụ Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
Hoá quyền Kình dương
  Suy
  Lưu Bạch Hổ
   
   
112
Tật Ách
(B) Thiên phủ
 
Long Đức Thiên sứ
Tấu thư Lưu hà
Dưỡng Lưu Tang Môn
   
   
   
   
   
52
Phúc Đức
(H) Thái dương
 
Thiên thọ Thiên khốc
Thiên y Địa võng
Đế vượng Thiên riêu
Hoá lộc Tang môn
  Phục binh
   
   
   
102
Thiên Di (THÂN)
 
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Đẩu quân
Thiên mã Phi liêm
Thiên trù Địa kiếp
Trường sinh  
   
   
62
Nô Bộc TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Linh tinh
Tam thai Tử phù
Bát tọa Mộc dục
Nguyệt đức Lưu Thái Tuế
Thiên hỷ  
Hỷ thần  
Đường phù  
72
Quan Lộc TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Long trì Quan phù
  Bênh phù
  Quan đái
   
   
   
   
   
82
Điền Trạch
 
 
Thiên quan Cô thần
Văn tinh Hỏa tinh
Thiếu âm Đại hao
Lâm quan  
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
92

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nu