Tài Bạch
 
 
Phong cáo Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên trù Hỏa tinh
Văn tinh Tử phù
Địa giải Đẩu quân
Trường sinh Tiểu hao
   
   
   
84
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Thiên quý Thiên khốc
Thiên giải Thiên hư
Tướng quân Tuế phá
  Mộc dục
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
   
94
Thê
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Văn khúc Thiên hình
Văn xương Linh tinh
Thiên quan Quan đái
Long Đức Nguyệt Sát
Tấu thư  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
   
104
Huynh Đệ TRIỆT
 
 
Ân quang Bạch hổ
Thiên việt Phi liêm
Lâm quan Địa không
   
   
   
   
   
   
114
Tật Ách
(V) Thái dương
 
Tam thai Thiên sứ
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Thanh long Hoá kỵ
Dưỡng  
   
   
   
   
74
Mùi Thân Dậu Tuất
  Ninh Trọng Khánh

Sinh lúc 05:30
Thứ Năm ngày 17 tháng 1 năm 1985
Giờ Mão ngày 27 tháng 11 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Mệnh TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thai phụ Lưu hà
Thiên Phúc  
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên tài  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Đế vượng  
4
Thiên Di (THÂN)
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hồng loan Kình dương
Thiên thọ Thai
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Hoá khoa  
   
   
   
   
64
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Thái âm
 
Bát tọa Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
   
   
   
   
14
Nô Bộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tả phù Thiên thương
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Tuyệt
  Địa kiếp
   
   
   
   
54
Quan Lộc
(D) Thiên tướng
 
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Mộ
   
   
   
   
   
44
Điền Trạch
(V) Cự môn
 
Hữu bật Thái tuế
Thiên khôi Phục binh
  Tử
   
   
   
   
   
   
34
Phúc Đức TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên y Thiên riêu
Quan sách Trực phù
Hoá lộc Đại hao
  Bệnh
   
   
   
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Ninh Trọng Khánh