Thiên Di
(H) Thiên lương
 
Long trì Thiên khốc
Thiên trù Quan phù
Lực sĩ Đà la
Trường sinh Địa kiếp
  Địa không
   
   
64
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Tam thai Thiên sứ
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
54
Tài Bạch
 
 
Tả phù Thiên hư
Hữu bật Tuế phá
  Quan phủ
  Kình dương
  Thai
   
   
44
Tử Tức TUẦN
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Lưu hà
Phong cáo Phục binh
Thiên hỷ Tuyệt
Long Đức Âm Sát
   
   
   
34
Nô Bộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn xương Thiên thương
Thiên y Thiên la
Thiếu âm Thiên riêu
Thanh long Linh tinh
  Đẩu quân
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
74
Hợi Sửu Dần
  Nha

Sinh lúc 11:08
Chủ Nhật ngày 18 tháng 5 năm 1997
Giờ Ngọ ngày 12 tháng 4 năm Đinh Sửu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tích lịch hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 26 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thê TUẦN
 
 
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Bạch hổ
Thiên việt Đại hao
Văn tinh Mộ
   
   
   
24
Quan Lộc TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hoá khoa Tang môn
  Tiểu hao
  Quan đái
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
84
Huynh Đệ
(D) Phá Quân
 
Văn khúc Địa võng
Thiên đức Quả tú
Địa giải Bênh phù
Phúc đức Tử
   
   
   
14
Điền Trạch TRIỆT
(D) Tham lang
 
Ân quang Cô thần
Thiên quan Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Thiêu dương  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
94
Phúc Đức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Hoa cái Phá toái
Tấu thư Thái tuế
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
   
   
104
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý Thiên hình
Thai phụ Trực phù
Thiên tài Phi liêm
Thiên thọ Suy
Quan sách  
   
   
114
Mệnh (THÂN)
(D) Thiên đồng
 
Thiên khôi Điếu khách
Thiên Phúc Bệnh
Thiên mã  
Thiên giải  
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Đường phù  
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nha