Thiên Di
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Cô thần
Ân quang Phá toái
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Đà la
Lực sĩ Địa kiếp
Trường sinh Địa không
   
64
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Thiên hỷ Thiên sứ
Thiếu âm Đẩu quân
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
   
54
Tài Bạch
 
 
Tả phù Quan phù
Hữu bật Quan phủ
Long trì Kình dương
Phượng cát Thai
Giải thần  
Hoa cái  
   
44
Tử Tức
(V) Liêm Trinh
 
Phong cáo Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
  Tử phù
  Phục binh
  Tuyệt
  Âm Sát
   
34
Nô Bộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Văn xương Thiên thương
Thiên y Thiên la
Thiêu dương Thiên riêu
Thanh long Linh tinh
  Thiên không
  Mộc dục
   
74
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nhữ Văn Kiên

Sinh lúc 11:30
Thứ Ba ngày 12 tháng 5 năm 1987
Giờ Ngọ ngày 15 tháng 4 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thê
 
 
Tam thai Thiên hư
Thiên quý Tuế phá
Thiên việt Đại hao
Văn tinh Mộ
  Thiên Sát
   
   
24
Quan Lộc TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hoá khoa Thiên khốc
  Hỏa tinh
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Quan đái
  Hoá kỵ
   
84
Huynh Đệ TUẦN
(D) Phá Quân
 
Văn khúc Địa võng
Địa giải Bênh phù
Long Đức Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
14
Điền Trạch TRIỆT
(D) Tham lang
 
Thiên quan Trực phù
Thiên tài  
Thiên thọ  
Quan sách  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
94
Phúc Đức
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tấu thư Quả tú
Đế vượng Điếu khách
Hoá lộc  
   
   
   
   
104
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thai phụ Thiên hình
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Suy
Hồng loan  
Phúc đức  
   
   
114
Mệnh (THÂN) TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Thiên giải  
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nhữ Văn Kiên