Tài Bạch
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tam thai Phi liêm
Thiên quý  
Phong cáo  
Thiên việt  
Hồng loan  
Địa giải  
Long Đức  
Trường sinh  
45
Tử Tức
(V) Cự môn
 
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên giải Bạch hổ
Tấu thư Âm Sát
Dưỡng  
   
   
   
   
35
Phu
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Thiên hình
Thiên đức Thai
Thiên tài  
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
25
Huynh Đệ
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên mã Thiên khốc
Hoá lộc Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Địa không
   
   
   
15
Tật Ách
(H) Thái âm
 
Hỷ thần Thiên sứ
Đường phù Thiên hư
  Thiên la
  Tuế phá
  Mộc dục
   
   
   
55
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Nguyen thi Binh

Sinh lúc 05:45
Thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 1982
Giờ Mão ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Mệnh
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Bát tọa Trực phù
Ân quang Mộ
Thai phụ Hoá kỵ
Thiên trù  
Quan sách  
Thanh long  
   
   
5
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Đẩu quân
Đào hoa Bênh phù
  Quan đái
   
   
   
   
65
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
 
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Hỏa tinh
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Tử
   
   
   
115
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Tả phù Thiên thương
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Lâm quan Địa kiếp
Hoá khoa  
   
   
   
75
Quan Lộc TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên thọ Phá toái
Thiếu âm Phục binh
Đế vượng Nguyệt Sát
Hoá quyền  
   
   
   
   
85
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
  Suy
  Thiên Sát
   
   
   
95
Phúc Đức
 
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
  Bệnh
   
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen thi Binh