Tật Ách
(H) Cự môn
 
Tam thai Thiên sứ
Thiên việt Linh tinh
Hồng loan Phi liêm
Địa giải  
Long Đức  
Trường sinh  
   
54
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn khúc Bạch hổ
Thiên Phúc Âm Sát
Thiên giải  
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
44
Tử Tức
(D) Thiên lương
 
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Thiên hình
Tướng quân Thai
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
   
34
Phu
(M) Thất sát
 
Văn xương Thiên khốc
Thai phụ Điếu khách
Thiên tài Tiểu hao
Thiên mã Tuyệt
   
   
   
24
Thiên Di
(V) Tham lang
 
Thiên quý Thiên hư
Phong cáo Thiên la
Hỷ thần Tuế phá
Đường phù Mộc dục
   
   
   
64
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Nguyen thi Binh

Sinh lúc 04:45
Thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 1982
Giờ Dần ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
 
Bát tọa Trực phù
Thiên trù Mộ
Quan sách Địa không
Thanh long  
   
   
   
14
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thái âm
 
Thiên khôi Thiên thương
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
  Quan đái
   
   
   
74
Mệnh
(M) Vũ khúc
 
Ân quang Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Tử
  Hoá kỵ
   
   
4
Quan Lộc (THÂN) TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tả phù Quan phù
Long trì Đẩu quân
Văn tinh Đại hao
Lâm quan  
Hoá quyền  
Hoá khoa  
   
84
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiếu âm Phá toái
Đế vượng Phục binh
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
   
   
   
94
Phúc Đức TUẦN
(M) Phá Quân
 
Hữu bật Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Thiên thọ Suy
  Thiên Sát
   
   
104
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Hỏa tinh
  Thiên không
  Bệnh
114

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen thi Binh