Mệnh
(V) Thiên cơ
 
Thiên việt Hỏa tinh
Hồng loan Phi liêm
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(M) Tử vi
 
Tam thai Bạch hổ
Thiên Phúc Quan đái
Địa giải  
Tấu thư  
Hoá quyền  
   
   
116
Phúc Đức
 
 
Thiên đức Quả tú
Thiên thọ Đẩu quân
Thiên giải Mộc dục
Phúc đức Địa kiếp
Tướng quân Lưu Đà La
Quốc ấn  
   
106
Điền Trạch
(H) Phá Quân
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên mã Thiên hình
Trường sinh Điếu khách
Lưu Lộc Tồn Tiểu hao
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Hư
   
   
96
Huynh Đệ
(H) Thất sát
 
Ân quang Thiên hư
Hỷ thần Thiên la
Đế vượng Tuế phá
Đường phù Âm Sát
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
   
16
Dậu Thân Mùi Ngọ
  Nguyen Trang

Sinh lúc 16:00
Thứ Bảy ngày 29 tháng 1 năm 1983
Giờ Thân ngày 16 tháng 12 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Thiên trù Trực phù
Quan sách Lưu Kình Dương
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
   
86
Phu TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Tả phù Tử phù
Thiên khôi Bênh phù
Nguyệt đức Suy
Đào hoa Địa không
Thiên tài  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
26
Nô Bộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Thiên thương
Phong cáo Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Thai
  Lưu Bạch Hổ
   
76
Tử Tức TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn xương Quan phù
Thai phụ Đại hao
Long trì Bệnh
Văn tinh Hoá kỵ
  Lưu Thái Tuế
   
   
36
Tài Bạch TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiếu âm Phá toái
  Phục binh
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
46
Tật Ách TUẦN
(H) Tham lang
 
Văn khúc Thiên sứ
Phượng cát Thiên riêu
Giải thần Tang môn
Thiên y Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
  Thiên Sát
56
Thiên Di
(M) Thái âm
 
Hữu bật Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Linh tinh
Bác sĩ Thiên không
  Tuyệt
   
66

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen Trang