Nô Bộc TRIỆT
(M) Thái dương
 
Thiên quý Thiên thương
Thiên quan Cô thần
Thiếu âm Thiên hình
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
75
Thiên Di
(M) Phá Quân
 
Long trì Quan phù
Dưỡng Quan phủ
  Kình dương
   
   
   
   
65
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Nguyệt đức Thiên sứ
Thiên hỷ Lưu hà
Hoá quyền Tử phù
  Phục binh
  Thai
   
   
55
Tài Bạch (THÂN)
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Văn tinh Tuyệt
   
   
   
45
Quan Lộc TRIỆT
(M) Vũ khúc
 
Bát tọa Thiên khốc
Thai phụ Thiên la
Thiên giải Tang môn
Lực sĩ Đẩu quân
  Đà la
  Mộc dục
   
85
Sửu Hợi Tuất
  Nguyen Thuy Huong

Sinh lúc 20:00
Chủ Nhật ngày 26 tháng 10 năm 1986
Giờ Tuất ngày 23 tháng 9 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tử Tức
(M) Thái âm
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên việt Phá toái
Thiên y Bênh phù
Long Đức Mộ
  Địa kiếp
   
   
35
Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
Đào hoa Hỏa tinh
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Quan đái
Thanh long  
Hoá lộc  
   
   
95
Phu TUẦN
(V) Tham lang
 
Tam thai Địa võng
Thiên thọ Bạch hổ
Hoa cái Tử
Hỷ thần Âm Sát
Đường phù  
   
   
25
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Hữu bật Thái tuế
Văn khúc Tiểu hao
Thiên tài  
Lâm quan  
   
   
   
105
Phụ Mẫu
(D) Thiên lương
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Linh tinh
Tướng quân Trực phù
Đế vượng Địa không
Quốc ấn Nguyệt Sát
   
   
115
Mệnh
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tả phù Điếu khách
Văn xương Suy
Phong cáo Hoá kỵ
Thiên Phúc Thiên Sát
Thiên trù  
Tấu thư  
Hoá khoa  
5
Huynh Đệ TUẦN
(D) Cự môn
 
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức Bệnh
   
   
   
   
15

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen Thuy Huong