Phụ Mẫu
 
 
Nguyệt đức Thiên hình
Thiên trù Phá toái
Văn tinh Kiếp sát
  Tử phù
  Tiểu hao
  Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
13
Phúc Đức
(D) Thiên cơ
 
Tướng quân Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
23
Điền Trạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tam thai Mộ
Bát tọa Nguyệt Sát
Thiên quan  
Long Đức  
Tấu thư  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
33
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên việt Bạch hổ
  Phi liêm
  Tuyệt
   
   
   
   
43
Mệnh (THÂN)
(V) Thái dương
 
Văn xương Thiên la
Thiên quý Linh tinh
Long trì Quan phù
Thiên tài Suy
Thiên thọ Hoá kỵ
Hoa cái  
Thiên giải  
Thanh long  
3
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyen The Viet

Sinh lúc 12:15
Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 1984
Giờ Ngọ ngày 20 tháng 9 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Nô Bộc TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thiên Phúc Thiên thương
Thiên đức Thiên riêu
Đào hoa Lưu hà
Thiên hỷ Thai
Thiên y  
Phúc đức  
Hỷ thần  
   
53
Huynh Đệ
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hồng loan Kình dương
Địa giải  
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
113
Thiên Di TUẦN
(M) Thái âm
 
Văn khúc Địa võng
Ân quang Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Đẩu quân
Dưỡng Bênh phù
Quốc ấn Âm Sát
   
   
63
Thê
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Hữu bật Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
103
Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
   
   
   
93
Tài Bạch
(V) Cự môn
 
Tả phù Thái tuế
Thai phụ Phục binh
Thiên khôi Mộc dục
   
   
   
   
   
83
Tật Ách TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Quan sách Thiên sứ
Trường sinh Trực phù
Hoá lộc Đại hao
   
   
   
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen The Viet