Tật Ách
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Nguyệt đức Thiên sứ
Thiên trù Thiên hình
Văn tinh Phá toái
Hoá quyền Kiếp sát
Hoá khoa Tử phù
  Tiểu hao
  Tuyệt
76
Tài Bạch
(M) Thái dương
 
Thai phụ Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
  Tuế phá
  Thai
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
86
Tử Tức
(D) Thiên phủ
 
Tam thai Nguyệt Sát
Bát tọa  
Thiên quan  
Long Đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
96
Thê TRIỆT
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Thiên việt Bạch hổ
Trường sinh Phi liêm
   
   
   
   
   
106
Thiên Di
(H) Thiên đồng
 
Văn khúc Thiên la
Ân quang Quan phù
Long trì Đẩu quân
Hoa cái Mộ
Thiên giải  
Thanh long  
   
66
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyen The Viet

Sinh lúc 00:15
Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 1984
Giờ Tý ngày 20 tháng 9 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Huynh Đệ TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên Phúc Thiên riêu
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Mộc dục
Thiên hỷ  
Thiên y  
Phúc đức  
Hỷ thần  
116
Nô Bộc
 
 
Hồng loan Thiên thương
Địa giải Kình dương
Thiếu âm Tử
Lực sĩ  
   
   
   
56
Mệnh (THÂN) TUẦN
(H) Cự môn
 
Văn xương Địa võng
Thiên quý Quả tú
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Điếu khách
Thiên tài Bênh phù
Thiên thọ Quan đái
Quốc ấn Âm Sát
6
Quan Lộc
 
 
Hữu bật Cô thần
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
   
46
Điền Trạch
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiêu dương Thiên không
Hoá lộc Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
   
   
36
Phúc Đức
(V) Thiên lương
 
Tả phù Thái tuế
Thiên khôi Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
   
26
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Quan sách Trực phù
Lâm quan Đại hao
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen The Viet