Tử Tức
(H) Thiên lương
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên mã Tuế phá
Tấu thư Đẩu quân
Đường phù Bệnh
   
   
93
Phu
(M) Thất sát
 
Bát tọa Phi liêm
Văn khúc Tử
Thiên quan  
Long Đức  
   
   
   
103
Huynh Đệ
 
 
Thiên tài Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộ
   
   
   
   
113
Mệnh
(V) Liêm Trinh
 
Tam thai Kiếp sát
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Bênh phù
Thiên đức Tuyệt
Phúc đức  
Quốc ấn  
   
3
Tài Bạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phong cáo Thiên la
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Suy
Thiên giải  
Tướng quân  
   
   
83
Mùi Ngọ Tị Thìn
  Nguyen Kha

Sinh lúc 04:00
Thứ Sáu ngày 14 tháng 10 năm 1983
Giờ Dần ngày 9 tháng 9 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phụ Mẫu
 
 
Thiên y Thiên riêu
  Phá toái
  Điếu khách
  Đại hao
  Thai
  Địa không
  Thiên Sát
13
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Ân quang Thiên sứ
Long trì Quan phù
Thiên khôi Tiểu hao
Văn tinh  
Địa giải  
Đế vượng  
Hoá quyền  
73
Phúc Đức
(D) Phá Quân
 
Thiên hỷ Địa võng
Thiên trù Quả tú
Quan sách Trực phù
Dưỡng Phục binh
Hoá lộc Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
23
Thiên Di
(D) Tham lang
 
Hữu bật Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Thanh long Hoá kỵ
Lâm quan  
   
   
   
63
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Lực sĩ Thiên thương
Hoá khoa Tang môn
  Kình dương
  Quan đái
  Địa kiếp
   
   
53
Quan Lộc (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên không
Đào hoa Mộc dục
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
43
Điền Trạch
(D) Thiên đồng
 
Thiên quý Hỏa tinh
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Quan phủ
Thiên thọ Đà la
Trường sinh  
   
   
33

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen Kha