Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thiên lương
 
Phong cáo Cô thần
Thiên quan  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
114
Mệnh
(M) Thất sát
 
Thiên quý Quan phù
Long trì Kình dương
Lực sĩ Mộc dục
   
   
   
   
   
4
Phụ Mẫu
 
 
Văn khúc Lưu hà
Văn xương Tử phù
Nguyệt đức Quan đái
Thiên hỷ  
Thanh long  
Hoá khoa  
   
   
14
Phúc Đức
(V) Liêm Trinh
 
Ân quang Thiên hư
Phượng cát Thiên riêu
Giải thần Tuế phá
Thiên tài Tiểu hao
Thiên y Địa không
Thiên mã Hoá kỵ
Văn tinh  
Lâm quan  
24
Thê TRIỆT
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Dưỡng Thiên khốc
  Thiên la
  Thiên hình
  Hỏa tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
   
104
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyen Huu Tinh

Sinh lúc 05:15
Thứ Năm ngày 18 tháng 9 năm 1986
Giờ Mão ngày 15 tháng 8 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Điền Trạch
 
 
Thai phụ Phá toái
Thiên việt  
Long Đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
   
34
Tử Tức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hữu bật Thiên không
Đào hoa Phục binh
Thiên giải Thai
Thiêu dương  
Hoá quyền  
   
   
   
94
Quan Lộc TUẦN
(D) Phá Quân
 
Hoa cái Địa võng
Tấu thư Bạch hổ
Đường phù Đẩu quân
  Suy
   
   
   
   
44
Tài Bạch
(D) Tham lang
 
Thiên thọ Thái tuế
Địa giải Đại hao
  Tuyệt
  Địa kiếp
   
   
   
   
84
Tật Ách
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Thiên sứ
Bát tọa Quả tú
Hồng loan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Quốc ấn Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
74
Thiên Di (THÂN)
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên trù Điếu khách
Hỷ thần Tử
  Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
   
64
Nô Bộc TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Thiên thương
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức Bệnh
Hoá lộc  
   
   
   
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen Huu Tinh