Phụ Mẫu
(D) Thiên đồng
 
Thiên quý Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc Lưu Thiên Khốc
Thiên mã Lưu Đà La
Địa giải  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
115
Phúc Đức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quan Linh tinh
Thiên giải Phi liêm
Long Đức Âm Sát
Dưỡng  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
105
Điền Trạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên thọ Thiên khốc
Hoa cái Thiên hình
Tấu thư Bạch hổ
Hoá khoa Thai
  Địa kiếp
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Kình Dương
   
95
Quan Lộc (THÂN)
(D) Tham lang
 
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Tuyệt
Tướng quân Hoá kỵ
Quốc ấn  
   
   
   
   
85
Mệnh
(D) Phá Quân
 
Bát tọa Thiên la
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Bênh phù
Hoá lộc Mộc dục
   
   
   
   
5
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyen Hoang Hai

Sinh lúc 16:30
Thứ Bảy ngày 24 tháng 12 năm 1983
Giờ Thân ngày 21 tháng 11 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 2009


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Ân quang Thiên thương
Hoá quyền Phá toái
  Điếu khách
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Mộ
  Thiên Sát
  Lưu Bạch Hổ
75
Huynh Đệ
 
 
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đại hao
Thiên tài Quan đái
Văn tinh Địa không
  Lưu Tang Môn
   
   
   
15
Thiên Di
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tam thai Địa võng
Phong cáo Quả tú
Thiên hỷ Trực phù
Thiên trù Tử
Quan sách Nguyệt Sát
Thanh long  
   
   
65
Thê
(V) Liêm Trinh
 
Tả phù Cô thần
Văn xương Lưu hà
Thai phụ Phục binh
Thiếu âm  
Lâm quan  
   
   
   
25
Tử Tức TUẦN+TRIỆT
 
 
Đế vượng Hỏa tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
35
Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
(M) Thất sát
 
Hữu bật Thiên không
Văn khúc Suy
Đào hoa  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
45
Tật Ách
(H) Thiên lương
 
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Lực sĩ Đà la
Lưu Thiên Mã Bệnh
   
   
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen Hoang Hai