Huynh Đệ TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Cô thần
Bát tọa Phi liêm
Văn khúc  
Thiên việt  
Thiếu âm  
Lâm quan  
   
112
Mệnh
(V) Cự môn
 
Thiên quý Thiên riêu
Long trì Quan phù
Thiên Phúc  
Thiên y  
Hỷ thần  
Đế vượng  
   
2
Phụ Mẫu
(D) Thiên tướng
 
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Thiên hỷ Suy
Quốc ấn  
   
   
   
12
Phúc Đức (THÂN)
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Ân quang Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên tài Bệnh
Thiên mã  
Hoá lộc  
   
22
Thê TUẦN
(H) Thái âm
 
Tấu thư Thiên khốc
Đường phù Thiên la
  Tang môn
  Quan đái
  Âm Sát
   
   
102
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyen Hoang A...

Sinh lúc 02:54
Thứ Tư ngày 29 tháng 6 năm 2022
Giờ Sửu ngày 1 tháng 6 năm Nhâm Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Kiếm bạch kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Điền Trạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Phá toái
Tam thai Phục binh
Văn xương Tử
Thiên trù Hoá kỵ
Long Đức  
Hoá khoa  
   
32
Tử Tức TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Phong cáo Thiên không
Thiên khôi Mộc dục
Đào hoa  
Thiêu dương  
Tướng quân  
   
   
92
Quan Lộc
(H) Thái dương
 
Thiên quan Địa võng
Thiên thọ Bạch hổ
Hoa cái Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Mộ
  Địa không
42
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Văn tinh Thiên hình
Trường sinh Linh tinh
  Hỏa tinh
  Thái tuế
  Tiểu hao
   
   
82
Tật Ách
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Thiên sứ
Thiên giải Quả tú
Quan sách Trực phù
Thanh long Nguyệt Sát
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
72
Thiên Di
(D) Thiên cơ
 
Địa giải Điếu khách
Lực sĩ Kình dương
  Thai
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
62
Nô Bộc
 
 
Thiên đức Thiên thương
Phúc đức Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Tuyệt
   
   
   
52

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen Hoang A...