Thê
(M) Thái dương
 
Hữu bật Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần  
Lực sĩ  
Trường sinh  
   
   
25
Huynh Đệ
(M) Phá Quân
 
Thai phụ Thiên riêu
Đào hoa Lưu hà
Thiên y Thiên không
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
15
Mệnh (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Tam thai Tang môn
Bát tọa Quan phủ
Ân quang Kình dương
Thiên quý Thai
Thiên việt  
   
   
5
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Phục binh
  Tuyệt
   
   
   
   
115
Tử Tức
(M) Vũ khúc
 
Văn khúc Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Quan sách Trực phù
Thanh long Mộc dục
Hoá lộc Hoá kỵ
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
35
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn văn Lưu

Sinh lúc 23:30
Thứ Hai ngày 24 tháng 7 năm 1989
Giờ Tý ngày 23 tháng 6 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phúc Đức TRIỆT
(M) Thái âm
 
Tả phù Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đại hao
Văn tinh Mộ
   
   
   
105
Tài Bạch
(D) Thiên đồng
 
  Hỏa tinh
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
45
Điền Trạch TUẦN
(V) Tham lang
 
Văn xương Địa võng
Nguyệt đức Linh tinh
Hồng loan Tử phù
Hoá quyền Bênh phù
  Tử
   
   
95
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
55
Thiên Di
(D) Thiên lương
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Thiên giải  
Tấu thư  
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
65
Nô Bộc
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên tài Thiên thương
Thiên thọ Đẩu quân
Địa giải Phi liêm
Long Đức Suy
   
   
   
75
Quan Lộc TUẦN
(D) Cự môn
 
Thiên mã Thiên hư
Hỷ thần Tuế phá
Đường phù Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
85

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn văn Lưu