Tử Tức
(D) Thiên phủ
 
Tả phù Kiếp sát
Thiên việt Linh tinh
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
35
Phu
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tam thai Điếu khách
Thiên Phúc Địa kiếp
Thiên thọ Thiên Sát
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
25
Huynh Đệ
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Hồng loan Quả tú
Quan sách Hỏa tinh
Tướng quân Trực phù
Quốc ấn Thai
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
15
Mệnh
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Bát tọa Thái tuế
Địa giải Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
5
Tài Bạch
 
 
Thiên tài Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộc dục
Đường phù Địa không
   
   
   
45
Sửu Hợi Tuất
  Nguyễn thị thanh thuỷ

Giờ Mùi ngày 26 tháng 2 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phụ Mẫu
(H) Thiên tướng
 
Hữu bật Phá toái
Phong cáo Thiên không
Đào hoa Mộ
Thiên trù  
Thiên giải  
Thiêu dương  
Thanh long  
115
Tật Ách TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn xương Thiên sứ
Ân quang Bênh phù
Thiên khôi Quan đái
Long Đức  
   
   
   
55
Phúc Đức (THÂN) TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên quan Thiên khốc
Lực sĩ Địa võng
Hoá lộc Thiên hình
  Tang môn
  Đà la
  Tử
   
105
Thiên Di TRIỆT
 
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Thiên riêu
Thiên y Tuế phá
Thiên mã Đẩu quân
Văn tinh Đại hao
Lâm quan  
   
65
Nô Bộc
 
 
Thai phụ Thiên thương
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
75
Quan Lộc
 
 
Long trì Quan phù
  Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Âm Sát
   
   
85
Điền Trạch TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Văn khúc Cô thần
Thiên quý Lưu hà
Thiếu âm Bệnh
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá quyền  
   
95

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn thị thanh thuỷ