Điền Trạch
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Hữu bật Cô thần
Văn xương Phá toái
Thiên tài Linh tinh
Thiên mã Tang môn
Thiên trù Quan phủ
Trường sinh Đà la
Lưu Thiên Mã Lưu Tang Môn
  Lưu Đà La
34
Quan Lộc
 
 
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Mộc dục
Thiếu âm Địa không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
44
Nô Bộc
 
 
Phong cáo Thiên thương
Long trì Quan phù
Phượng cát Kình dương
Giải thần Quan đái
Hoa cái Lưu Kình Dương
Lực sĩ  
   
   
54
Thiên Di
 
 
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
Lâm quan Tử phù
   
   
   
   
   
64
Phúc Đức
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên quý Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Dưỡng Phục binh
Hoá khoa Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
   
24
Hợi Tuất Dậu Thân
  Nguyễn thị Bích vân

Sinh lúc 09:30
Thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 1987
Giờ Tị ngày 19 tháng 6 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi
An sao lưu động cho năm 1987


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Tật Ách
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Tả phù Thiên sứ
Văn khúc Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Văn tinh Tiểu hao
Đế vượng Thiên Sát
  Lưu Thiên Hư
   
   
74
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Tam thai Thiên khốc
Thiên thọ Thái tuế
  Đẩu quân
  Đại hao
  Thai
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
   
14
Tài Bạch TUẦN
 
 
Ân quang Địa võng
Long Đức Suy
Tướng quân Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
84
Mệnh TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên quan Thiên hình
Quan sách Hỏa tinh
Quốc ấn Trực phù
  Bênh phù
  Tuyệt
  Hoá kỵ
   
   
4
Huynh Đệ
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên giải Quả tú
Hỷ thần Điếu khách
  Mộ
   
   
   
   
   
114
Phu (THÂN)
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Tử
Hồng loan  
Địa giải  
Phúc đức  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
   
104
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Bát tọa Bạch hổ
Thai phụ Bệnh
Thiên khôi Lưu Bạch Hổ
Thiên Phúc  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
94

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn thị Bích vân