Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
 
 
Bát tọa Thiên riêu
Thiên quan Kiếp sát
Thiên đức Lưu Bạch Hổ
Thiên y Lưu Đà La
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
114
Mệnh (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Điếu khách
Thai phụ Kình dương
Lực sĩ Mộc dục
Hoá quyền Âm Sát
Lưu Lộc Tồn Thiên Sát
   
   
   
4
Phụ Mẫu
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Quả tú
Quan sách Lưu hà
Thanh long Trực phù
  Quan đái
  Nguyệt Sát
  Lưu Kình Dương
   
   
14
Phúc Đức
 
 
Tả phù Thái tuế
Văn tinh Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
   
   
24
Thê TUẦN+TRIỆT
(V) Thái dương
 
Văn khúc Thiên la
Thiên quý Bạch hổ
Hoa cái Đẩu quân
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
   
   
   
104
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Việt Thắng

Sinh lúc 00:00
Thứ Bảy ngày 18 tháng 6 năm 2016
Giờ Tý ngày 14 tháng 5 năm Bính Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 7 tuổi
An sao lưu động cho năm 2017


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Điền Trạch
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Phá toái
Thiên việt Thiên không
Đào hoa Lưu Thái Tuế
Thiêu dương Lưu Thiên Khốc
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
34
Tử Tức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Long Đức Phục binh
  Thai
  Lưu Thiên Hư
   
   
   
   
   
94
Quan Lộc
(M) Thái âm
 
Văn xương Thiên khốc
Ân quang Địa võng
Tấu thư Linh tinh
Hoá khoa Tang môn
Đường phù Suy
   
   
   
44
Tài Bạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Phong cáo Thiên hư
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Tuế phá
Thiên tài Đại hao
Thiên thọ Tuyệt
Thiên mã  
Hoá lộc  
   
84
Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Nguyệt đức Thiên sứ
Thiên hỷ Thiên hình
Quốc ấn Tử phù
  Bênh phù
  Mộ
   
   
   
74
Thiên Di
(V) Cự môn
 
Long trì Quan phù
Thiên Phúc Tử
Thiên trù  
Thiên giải  
Hỷ thần  
   
   
   
64
Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên khôi Thiên thương
Địa giải Cô thần
Thiếu âm Phi liêm
Lưu Thiên Mã Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
  Hoá kỵ
  Lưu Tang Môn
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Việt Thắng