Tật Ách
(D) Thiên phủ
 
Bát tọa Thiên sứ
Văn khúc Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiên giải Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
Lưu Lộc Tồn  
72
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Tang môn
Thiên trù Kình dương
Lực sĩ Thiên Sát
Đế vượng Lưu Kình Dương
Hoá quyền  
   
   
   
82
Tử Tức
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thai phụ Suy
Thiên việt Nguyệt Sát
Thiếu âm  
Thanh long  
Hoá lộc  
   
   
   
   
92
Thê
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Long trì Quan phù
Văn tinh Đẩu quân
  Tiểu hao
  Bệnh
  Âm Sát
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
102
Thiên Di
 
 
Ân quang Thiên la
Thiên thọ Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
Địa giải Đà la
  Quan đái
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
   
   
62
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Việt Đức

Sinh lúc 01:40
Thứ Ba ngày 29 tháng 11 năm 1988
Giờ Sửu ngày 21 tháng 10 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi
An sao lưu động cho năm 2016


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Huynh Đệ
(H) Thiên tướng
 
Tam thai Linh tinh
Văn xương Tử phù
Nguyệt đức Tử
Đào hoa  
Tướng quân  
   
   
   
   
112
Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Phong cáo Thiên thương
Thiên quan Hỏa tinh
Thiên Phúc Trực phù
Quan sách Phục binh
  Mộc dục
   
   
   
   
52
Mệnh TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên quý Thiên hư
Thiên y Địa võng
Tấu thư Thiên riêu
Đường phù Tuế phá
  Mộ
  Địa không
  Hoá kỵ
  Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
2
Quan Lộc
 
 
Thiên tài Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Trường sinh Đại hao
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Hư
   
   
   
   
   
42
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Phá toái
Thiên khôi Bênh phù
Thiên đức  
Phúc đức  
Dưỡng  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
32
Phúc Đức (THÂN) TRIỆT
 
 
Hỷ thần Bạch hổ
  Thai
  Địa kiếp
   
   
   
   
   
   
22
Phụ Mẫu TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Tuyệt
   
   
   
   
   
   
   
12

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Việt Đức