Quan Lộc
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên việt Hỏa tinh
Hồng loan Phi liêm
Long Đức Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
   
43
Nô Bộc
(M) Thái dương
 
Tam thai Thiên thương
Văn xương Bạch hổ
Phong cáo Tử
Thiên Phúc  
Hỷ thần  
   
   
53
Thiên Di
(D) Thiên phủ
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Bênh phù
Thiên đức Mộ
Thiên thọ Địa không
Phúc đức  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
63
Tật Ách
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Bát tọa Thiên sứ
Văn khúc Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
  Đại hao
  Tuyệt
  Âm Sát
   
73
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
 
Ân quang Thiên hư
Thiên y Thiên la
Tấu thư Thiên riêu
Đường phù Tuế phá
  Suy
   
   
33
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Việt Đức

Sinh lúc 08:30
Thứ Ba ngày 15 tháng 6 năm 1982
Giờ Thìn ngày 24 tháng 4 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 41 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tài Bạch (THÂN)
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên trù Trực phù
Quan sách Phục binh
Hoá quyền Thai
   
   
   
   
83
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Địa kiếp
Đào hoa  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
23
Tử Tức
(H) Cự môn
 
Thiên quý Địa võng
Thai phụ Thái tuế
Thiên quan Quan phủ
Hoa cái Đà la
Địa giải  
Dưỡng  
   
93
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Long trì Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
   
13
Mệnh TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiếu âm Phá toái
Thanh long Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
3
Huynh Đệ TUẦN
(V) Thiên lương
 
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Tang môn
Lực sĩ Kình dương
Hoá lộc Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
113
Thê
(D) Thiên tướng
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên tài Kiếp sát
Thiên giải Lưu hà
Thiêu dương Linh tinh
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Đẩu quân
Trường sinh  
103

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Việt Đức