Quan Lộc
(H) Thái âm
 
Phong cáo Tiểu hao
Hồng loan  
Thiên thọ  
Thiên trù  
Văn tinh  
Long Đức  
Lâm quan  
42
Nô Bộc
(H) Tham lang
 
Tả phù Thiên thương
Tướng quân Bạch hổ
Đế vượng  
   
   
   
   
52
Thiên Di (THÂN)
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Văn khúc Quả tú
Văn xương Suy
Thiên quan  
Thiên đức  
Phúc đức  
Tấu thư  
Đường phù  
62
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Hữu bật Thiên sứ
Thiên việt Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Hoá khoa Phi liêm
  Bệnh
  Địa không
   
72
Điền Trạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thanh long Thiên hư
Hoá lộc Thiên la
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Quan đái
   
   
32
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Viết Tuấn

Sinh lúc 06:15
Thứ Hai ngày 2 tháng 5 năm 1994
Giờ Mão ngày 22 tháng 3 năm Giáp Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Trường lưu thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tài Bạch TUẦN+TRIỆT
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Thai phụ Lưu hà
Thiên Phúc Trực phù
Địa giải Tử
Quan sách Hoá kỵ
Hỷ thần  
   
   
82
Phúc Đức
 
 
Tam thai Thiên riêu
Ân quang Tử phù
Nguyệt đức Kình dương
Đào hoa Mộc dục
Thiên y  
Lực sĩ  
   
22
Tử Tức
(H) Thất sát
 
Hoa cái Địa võng
Thiên giải Thái tuế
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
  Âm Sát
   
   
92
Phụ Mẫu
(H) Phá Quân
 
Long trì Quan phù
Lộc tồn Địa kiếp
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
   
12
Mệnh
 
 
Thiếu âm Phá toái
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
  Nguyệt Sát
   
   
   
2
Huynh Đệ
(B) Tử vi
 
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Tang môn
Thiên khôi Phục binh
  Thai
  Thiên Sát
   
   
112
Thê
(H) Thiên cơ
 
Bát tọa Cô thần
Thiên quý Thiên hình
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiên tài Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
  Đại hao
  Tuyệt
102

Lá số Tử vi của Nguyễn Viết Tuấn