Phụ Mẫu
 
 
Văn xương Cô thần
Thiên quý Kiếp sát
Thiên hỷ Lưu hà
Thiêu dương Linh tinh
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ  
Trường sinh  
15
Phúc Đức
(D) Thiên cơ
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Kình dương
Thiên thọ Mộc dục
Thiên trù Địa không
Lực sĩ Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
25
Điền Trạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên việt Quan đái
Thiếu âm Nguyệt Sát
Thanh long  
   
   
   
35
Quan Lộc
 
 
Long trì Thiên riêu
Thiên tài Quan phù
Thiên y Tiểu hao
Văn tinh  
Lâm quan  
   
   
45
Mệnh
(V) Thái dương
 
Tam thai Thiên la
Hoa cái Thiên hình
Dưỡng Thái tuế
  Quan phủ
  Đà la
  Địa kiếp
   
5
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Văn Vinh

Sinh lúc 10:00
Thứ Hai ngày 10 tháng 10 năm 1988
Giờ Tị ngày 30 tháng 8 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Nô Bộc
(B) Thiên phủ
 
Văn khúc Thiên thương
Ân quang Tử phù
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
55
Huynh Đệ
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hữu bật Trực phù
Thiên quan Phục binh
Thiên Phúc Thai
Thiên giải  
Quan sách  
Hoá khoa  
   
115
Thiên Di TUẦN
(M) Thái âm
 
Bát tọa Thiên hư
Tấu thư Địa võng
Hoá quyền Tuế phá
Đường phù Suy
   
   
   
65
Thê (THÂN)
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên mã Thiên khốc
Địa giải Điếu khách
  Đẩu quân
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
105
Tử Tức TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Phúc đức Bênh phù
Quốc ấn Mộ
   
   
   
95
Tài Bạch TRIỆT
(V) Cự môn
 
Hỷ thần Bạch hổ
  Tử
  Âm Sát
   
   
   
   
85
Tật Ách TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tả phù Thiên sứ
Thai phụ Phi liêm
Hồng loan Bệnh
Long Đức  
Hoá lộc  
   
   
75

Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Vinh