Phúc Đức
(H) Cự môn
 
Bát tọa Phá toái
Thai phụ Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Tuyệt
   
   
26
Điền Trạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tướng quân Thiên khốc
Hoá lộc Thiên hư
  Tuế phá
  Thai
  Thiên Sát
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Thiên Hư
36
Quan Lộc
(D) Thiên lương
 
Thiên quan Nguyệt Sát
Địa giải  
Long Đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
46
Nô Bộc TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên việt Thiên thương
Thiên giải Bạch hổ
Trường sinh Phi liêm
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
56
Phụ Mẫu
(V) Tham lang
 
Tả phù Thiên la
Long trì Quan phù
Hoa cái Mộ
Thanh long  
   
   
   
16
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyễn Văn Tuyên

Sinh lúc 21:30
Thứ Ba ngày 7 tháng 2 năm 1984
Giờ Hợi ngày 6 tháng 1 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi
An sao lưu động cho năm 1984


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Tam thai Thiên hình
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức Mộc dục
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
66
Mệnh
(H) Thái âm
 
Văn khúc Kình dương
Ân quang Tử
Hồng loan Lưu Kình Dương
Thiên tài  
Thiếu âm  
Lực sĩ  
   
6
Tật Ách TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Hữu bật Thiên sứ
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Hoá khoa Điếu khách
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
  Địa kiếp
76
Huynh Đệ
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Bệnh
Lưu Lộc Tồn Âm Sát
Lưu Thiên Mã Lưu Tang Môn
   
   
116
Thê (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Phong cáo Thiên riêu
Thiên thọ Hỏa tinh
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Lưu Đà La
106
Tử Tức
(M) Phá Quân
 
Thiên khôi Thái tuế
Đế vượng Phục binh
Hoá quyền Địa không
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
96
Tài Bạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Văn xương Linh tinh
Thiên quý Trực phù
Quan sách Đẩu quân
Lâm quan Đại hao
  Hoá kỵ
   
   
86

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Tuyên