Điền Trạch
 
 
Thiên việt Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Địa giải Lưu Thái Tuế
Phúc đức  
Trường sinh  
   
   
   
34
Quan Lộc
(D) Thiên cơ
 
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên thọ Mộc dục
Thiên giải Âm Sát
Hỷ thần Thiên Sát
   
   
   
   
44
Nô Bộc
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Thiên thương
Quan sách Quả tú
Hoá quyền Thiên hình
Quốc ấn Trực phù
  Bênh phù
  Quan đái
  Nguyệt Sát
  Lưu Tang Môn
54
Thiên Di
 
 
Lâm quan Thái tuế
  Đẩu quân
  Đại hao
   
   
   
   
   
64
Phúc Đức
(V) Thái dương
 
Thiên quý Thiên la
Thai phụ Bạch hổ
Hoa cái  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
24
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Văn Quang

Sinh lúc 20:00
Thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 1992
Giờ Tuất ngày 24 tháng 11 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 31 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tật Ách
(B) Thiên phủ
 
Đào hoa Thiên sứ
Thiên trù Phá toái
Thiêu dương Thiên không
Đế vượng Phục binh
  Địa kiếp
   
   
   
74
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên khôi Thai
Long Đức Hoá kỵ
Tướng quân  
   
   
   
   
   
14
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(M) Thái âm
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên quan Địa võng
Thiên tài Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
   
   
84
Mệnh TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tả phù Thiên hư
Văn khúc Tuế phá
Phượng cát Tiểu hao
Giải thần Tuyệt
Thiên mã  
Văn tinh  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
4
Huynh Đệ
(D) Thiên tướng
 
Tam thai Tử phù
Bát tọa Mộ
Nguyệt đức Địa không
Thiên hỷ Lưu Bạch Hổ
Thanh long Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
   
   
114
Thê
(V) Cự môn
 
Hữu bật Linh tinh
Văn xương Hỏa tinh
Phong cáo Quan phù
Long trì Kình dương
Lực sĩ Tử
Lưu Lộc Tồn  
   
   
104
Tử Tức TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên y Cô thần
Thiếu âm Thiên riêu
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Bệnh
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
94

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Quang