Tử Tức
 
 
Phong cáo Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên Phúc Đẩu quân
Thiên mã Bệnh
Thiên giải  
Hỷ thần  
Đường phù  
33
Thê
(D) Thiên cơ
 
Bát tọa Thiên hình
Thiên quan Hỏa tinh
Long Đức Phi liêm
  Suy
   
   
   
23
Huynh Đệ
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Văn khúc Thiên khốc
Văn xương Bạch hổ
Thiên tài  
Hoa cái  
Tấu thư  
Đế vượng  
Hoá lộc  
13
Mệnh
 
 
Tam thai Kiếp sát
Thiên đức Địa không
Phúc đức Âm Sát
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
3
Tài Bạch
(V) Thái dương
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
Địa giải Bênh phù
  Tử
   
   
   
43
Mão Thìn Tị Ngọ
  Nguyễn Văn Hiến

Giờ Mão ngày 20 tháng 10 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phụ Mẫu
(B) Thiên phủ
 
Thai phụ Phá toái
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
113
Tật Ách
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Long trì Thiên sứ
Thiên khôi Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Mộ
   
   
   
53
Phúc Đức
(M) Thái âm
 
Thiên hỷ Địa võng
Thiên y Quả tú
Thiên trù Thiên riêu
Quan sách Trực phù
Thanh long Mộc dục
Hoá khoa Nguyệt Sát
   
103
Thiên Di (THÂN)
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiếu âm Cô thần
  Lưu hà
  Phục binh
  Tuyệt
  Địa kiếp
   
   
63
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Linh tinh
Ân quang Tang môn
Thiên quý Quan phủ
Thiên thọ Kình dương
  Thai
   
73
Quan Lộc TUẦN+TRIỆT
(V) Cự môn
 
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
83
Điền Trạch
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Lực sĩ Hoá kỵ
Trường sinh  
   
   
   
93

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Hiến