Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Lưu hà
Hồng loan Tuyệt
Long Đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
116
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Ân quang Linh tinh
Thiên trù Bạch hổ
Lực sĩ Đẩu quân
  Kình dương
  Thai
   
6
Phụ Mẫu
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên việt Quả tú
Thiên đức  
Phúc đức  
Thanh long  
Dưỡng  
Hoá quyền  
16
Phúc Đức
(D) Tham lang
 
Thiên quý Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Văn tinh Tiểu hao
Địa giải Địa kiếp
Trường sinh  
Hoá lộc  
26
Thê TUẦN
(D) Phá Quân
 
Thiên tài Thiên hư
  Thiên la
  Tuế phá
  Quan phủ
  Đà la
  Mộ
106
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Văn Duy

Sinh lúc 18:47
Thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Giờ Dậu ngày 7 tháng 2 năm Mậu Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hữu bật Trực phù
Thiên giải Mộc dục
Quan sách Hoá kỵ
Tướng quân  
Hoá khoa  
   
36
Tử Tức
 
 
Bát tọa Tử phù
Thai phụ Phục binh
Thiên quan Tử
Thiên Phúc  
Nguyệt đức  
Đào hoa  
96
Quan Lộc
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên thọ Địa võng
Hoa cái Thiên hình
Tấu thư Hỏa tinh
Đường phù Thái tuế
  Quan đái
   
46
Tài Bạch
(V) Liêm Trinh
 
Long trì Thiên riêu
Thiên y Quan phù
  Đại hao
  Bệnh
  Địa không
   
86
Tật Ách TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên sứ
Văn xương Phá toái
Thiên khôi Bênh phù
Thiếu âm Suy
Quốc ấn Nguyệt Sát
   
76
Thiên Di (THÂN) TRIỆT
(M) Thất sát
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Âm Sát
Hỷ thần Thiên Sát
Đế vượng  
   
   
66
Nô Bộc
(H) Thiên lương
 
Tam thai Thiên thương
Phong cáo Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Lâm quan Phi liêm
   
56

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Duy