Điền Trạch TUẦN
(V) Thiên cơ
 
Bát tọa Lưu hà
Hồng loan Hoá kỵ
Long Đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
32
Quan Lộc
(M) Tử vi
 
Thiên trù Bạch hổ
Lực sĩ Kình dương
Đế vượng Địa kiếp
   
   
   
   
   
42
Nô Bộc
 
 
Thiên việt Thiên thương
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Suy
Thanh long  
   
   
   
   
52
Thiên Di
(H) Phá Quân
 
Thiên y Thiên khốc
Thiên mã Thiên riêu
Văn tinh Linh tinh
  Hỏa tinh
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Bệnh
   
62
Phúc Đức (THÂN) TUẦN
(H) Thất sát
 
  Thiên hư
  Thiên la
  Thiên hình
  Tuế phá
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Địa không
22
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Văn Duy

Sinh lúc 14:16
Thứ Năm ngày 20 tháng 9 năm 2018
Giờ Mùi ngày 11 tháng 8 năm Mậu Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Phong cáo Trực phù
Quan sách Tử
Tướng quân  
   
   
   
   
72
Phụ Mẫu
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Hữu bật Tử phù
Văn xương Phục binh
Thiên quan Mộc dục
Thiên Phúc  
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Thiên giải  
Hoá khoa  
12
Tài Bạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hoa cái Địa võng
Tấu thư Thái tuế
Đường phù Đẩu quân
  Mộ
   
   
   
   
82
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên quý Quan phù
Long trì Đại hao
Thiên thọ  
Địa giải  
Trường sinh  
   
   
   
2
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thai phụ Phá toái
Thiên khôi Bênh phù
Thiếu âm Nguyệt Sát
Dưỡng  
Quốc ấn  
   
   
   
112
Thê TRIỆT
(H) Tham lang
 
Ân quang Tang môn
Phượng cát Thai
Giải thần Âm Sát
Thiên tài Thiên Sát
Hỷ thần  
Hoá lộc  
   
   
102
Tử Tức
(M) Thái âm
 
Tả phù Cô thần
Văn khúc Kiếp sát
Thiên hỷ Thiên không
Thiêu dương Phi liêm
Hoá quyền Tuyệt
   
   
   
92

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Duy