Mệnh TUẦN
(V) Thiên cơ
 
Thiên trù Phá toái
Lực sĩ Bạch hổ
Lâm quan Đà la
Hoá khoa  
   
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(M) Tử vi
 
Thiên đức Linh tinh
Đào hoa Đẩu quân
Hồng loan Quan đái
Thiên thọ  
Địa giải  
Phúc đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
116
Phúc Đức
 
 
Thiên giải Quả tú
  Hỏa tinh
  Điếu khách
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
106
Điền Trạch
(H) Phá Quân
 
Quan sách Thiên hình
Trường sinh Lưu hà
  Trực phù
  Phục binh
   
   
   
   
96
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thất sát
 
Tam thai Thiên la
Long Đức Âm Sát
Thanh long Nguyệt Sát
Đế vượng  
   
   
   
   
16
Mùi Thân Dậu Tuất
  Nguyễn Văn Duy

Sinh lúc 16:48
Thứ Năm ngày 18 tháng 1 năm 2018
Giờ Thân ngày 2 tháng 12 năm Đinh Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại khê thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Thiên việt Thiên khốc
Văn tinh Thái tuế
Dưỡng Đại hao
   
   
   
   
   
86
Thê TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Tả phù Thiên hư
  Tuế phá
  Tiểu hao
  Suy
  Địa không
  Thiên Sát
   
   
26
Nô Bộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Bát tọa Thiên thương
Phong cáo Địa võng
Thiêu dương Thiên không
  Bênh phù
  Thai
   
   
   
76
Tử Tức TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn xương Kiếp sát
Ân quang Tử phù
Thai phụ Bệnh
Thiên quan  
Nguyệt đức  
Thiên tài  
Tướng quân  
Quốc ấn  
36
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Long trì Quan phù
Phượng cát Tử
Giải thần Hoá kỵ
Hoa cái  
Tấu thư  
Hoá quyền  
   
   
46
Tật Ách
(H) Tham lang
 
Văn khúc Thiên sứ
Thiên quý Thiên riêu
Thiên hỷ Phi liêm
Thiên y Mộ
Thiếu âm  
   
   
   
56
Thiên Di
(M) Thái âm
 
Hữu bật Cô thần
Thiên khôi Tang môn
Thiên Phúc Tuyệt
Thiên mã  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
66

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Duy