Điền Trạch TUẦN
(V) Thiên cơ
 
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Lưu hà
Long Đức Hỏa tinh
Lộc tồn Hoá kỵ
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
32
Quan Lộc
(M) Tử vi
 
Hữu bật Bạch hổ
Tam thai Kình dương
Văn xương Âm Sát
Phong cáo  
Thiên trù  
Lực sĩ  
Đế vượng  
Hoá khoa  
42
Nô Bộc
 
 
Thiên việt Thiên thương
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Suy
Thanh long Địa không
   
   
   
   
52
Thiên Di
(H) Phá Quân
 
Tả phù Thiên khốc
Bát tọa Điếu khách
Văn khúc Tiểu hao
Thiên thọ Bệnh
Thiên mã  
Văn tinh  
   
   
62
Phúc Đức TUẦN
(H) Thất sát
 
  Thiên hư
  Thiên la
  Tuế phá
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
   
22
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Văn Duy

Sinh lúc 08:52
Chủ Nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018
Giờ Thìn ngày 11 tháng 5 năm Mậu Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tật Ách
 
 
Quan sách Thiên sứ
Tướng quân Trực phù
  Tử
   
   
   
   
   
72
Phụ Mẫu
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Ân quang Tử phù
Thiên quan Phục binh
Thiên Phúc Mộc dục
Nguyệt đức Địa kiếp
Đào hoa  
   
   
   
12
Tài Bạch (THÂN)
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thai phụ Địa võng
Hoa cái Thái tuế
Tấu thư Đẩu quân
Đường phù Mộ
   
   
   
   
82
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Long trì Quan phù
Trường sinh Đại hao
   
   
   
   
   
   
2
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Thiên hình
Thiếu âm Phá toái
Dưỡng Bênh phù
Quốc ấn Nguyệt Sát
   
   
   
   
112
Thê TRIỆT
(H) Tham lang
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Thai
Thiên tài Thiên Sát
Thiên giải  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
   
   
102
Tử Tức
(M) Thái âm
 
Thiên quý Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Địa giải Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Hoá quyền Phi liêm
  Tuyệt
   
   
92

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Duy