Nô Bộc TUẦN
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Hồng loan Thiên thương
Địa giải Lưu hà
Long Đức  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
54
Thiên Di
 
 
Thai phụ Bạch hổ
Thiên trù Kình dương
Thiên giải Mộc dục
Lực sĩ Âm Sát
   
   
   
   
64
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Bát tọa Quả tú
Thiên việt Thiên hình
Thiên đức Quan đái
Phúc đức  
Thanh long  
   
   
74
Tài Bạch
 
 
Thiên mã Thiên khốc
Văn tinh Điếu khách
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
   
   
84
Quan Lộc TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Văn khúc Thiên hư
Dưỡng Thiên la
  Tuế phá
  Quan phủ
  Đà la
  Hoá kỵ
   
   
44
Hợi Sửu Dần
  Nguyễn Văn Duy

Sinh lúc 00:31
Thứ Tư ngày 12 tháng 12 năm 2018
Giờ Tý ngày 6 tháng 11 năm Mậu Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bình địa mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 1 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tử Tức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Quan sách Trực phù
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
   
   
   
94
Điền Trạch
(H) Thiên tướng
 
Thiên quan Linh tinh
Thiên Phúc Tử phù
Nguyệt đức Phục binh
Đào hoa Thai
   
   
   
   
34
Thê
 
 
Văn xương Địa võng
Thiên tài Thái tuế
Thiên thọ Suy
Hoa cái  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
104
Phúc Đức
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Tả phù Quan phù
Ân quang Đại hao
Phong cáo Tuyệt
Long trì  
   
   
   
   
24
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên khôi Phá toái
Thiếu âm Hỏa tinh
Hoá lộc Bênh phù
Quốc ấn Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
   
14
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Hữu bật Tang môn
Thiên quý Đẩu quân
Phượng cát Tử
Giải thần Thiên Sát
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Hoá khoa  
   
4
Huynh Đệ
(D) Thiên phủ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Kiếp sát
  Thiên không
  Phi liêm
  Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
114

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyễn Văn Duy